کد خبر: 413226 A

بررسی ماده به ماده لایحه اصلاح قانون کار؛

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، شرایط سنی کارآموزی حذف شده است و این به معنای تلاش برای زیرپا گذاشتن حداقل حقوق مندرج در قانون کار برای گروه زیادی از کارگران است.

به گزارش ایلنا، در لایحه ای که دولت برای اصلاح قانون کار به مجلس ارائه کرده است، ماده 112 که مربوط به شروط کارآموزی است، دچار تغییر شده‌است.

این تغییر از آن جهت نگران‌کننده است که شرایط سنی کارآموزی حذف و هر کارگری با هر شرایط سنی می‌تواند کارآموز تلقی شود.

یادآوری می‌شود که در دولت گذشته نیز با مشارکت مسئولان وقت معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کارو سازمان‌ آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان تامین اجتماعی، مشابه چنین اقدامی تحت عنوان شیوه شیوه نامه استاد -شاگردی به اجرا درآمد که موجب واکنش منفی گروه‌های مختلف  کارگری و حتی کارفرمایی در قالب کارزاری مشترک شد.

تغییر پیشنهادی چیست؟

بند ب ماده 112 به تشریح شرایط کارآموز می‌پردازد.

این شرایط در قانون کار فعلی به این شرح است:

ب- افرادی که به موجب قرارداد کار آموزی به منظور فرا گرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند؛ مشروط بر آنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد.

اما در لایحه پیشنهادی دولت این بند به این شکل تغییر یافته است:

ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد و شاگردی اشتغال دارند.

در این تغییرات پیشنهادی، شرایط سنی کارآموز حذف شده و به نظر می‌رسد دولت تلاش دارد طرح استاد-شاگردی را بار دیگر به صورت قانونی احیا کند. این طرح که پیش از این در برخی از استانها اجرایی شد، همواره با مخالفت وسیع کارگران روبرو شده است.

بدون شک حذف شرایط سنی از شرایط کارآموزی و احیای استاد-شاگردی راهی است به سمت اجحاف هرچه بیشتر در حق کارگران، چرا که اگر این تغییرات ضد کارگری تصویب شود، کارفرمایان پس از این که سه سال هر کارگر را با شرایط نامناسب کارآموزی به کارگماشتند و کمتر از حداقل دستمزد مصوب پرداخت کردند، از کار بیکار می‌کنند و به دنبال یک قرارداد کارآموزی جدید می روند.

لایحه اصلاح قانون كار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر