کد خبر: 395006 A

یک تشکل کارگری با صدور بیانیه ای، نسبت به لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتقاد کرده و خواستار لغو این لایحه شده است.

به گزارش ایلنا، در ادامه واکنش‌های کنشگران صنفی کارگری نسبت به تصمیم دولت و مجلس برای توسعه محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز با صدور بیانیه‌‌ای نسبت به طرح لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس، اعتراض کرده است.

در بخش‌هایی از این بیانیه می‌خوانیم:اگر چه اعمال تحقیر و بی حقوقی بر کارگران و همه بخشهای مزدبگیر دیگر دهها سال است که بدون مصوبه به اصطلاح قانونی زیر چتر حمایتهای همیشگی دستگاههای دولتی اجراء می گردد، اما با تصویب لایحه جدید برای افزایش مناطق آزاد و ویژه، دولت با قانونی کردن اجحافات بر کارگران  جواز دست درازی کارفرمایان را در این امر صادر می کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در حالیکه به گفته شخص وزیر کار 7 میلیون کارگر در کارگاه ها و مراکز کوچک کارگری (با تعداد کارگران کمتر از 5 نفر) خارج از شمول قانون کاربه شیوه غیر رسمی مشغول کار هستند، دولت با تصویب لایحه مناطق آزاد طرح خارج کردن همه کارگران از شمول قانون کار را به اجراء در آورده است.

نویسندگان این بیانیه یادآور شده اند: بر اساس قانون اداره مناطق آزاد، کارگران شاغل در آن مناطق از شمول قانون کار خارج می گردند و عملا و قانونا به کارفرمایان اختیار تام داده می شود که مطابق شرایطی که منافعشان را کاملا محافظت و تأمین کند با کارگران برخورد کنند.

در پایان این بیانیه، این تشکل کارگری خواستار واکنش کارگران به این لایحه وصدور مجوز برای تضییع حقوق نیروی کار شده است.

 

کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر