کد خبر: 391614 A

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:

ایلنا: عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: تجربه جامعه کارگری نشان می‌دهد تضییع حقوق کارگران در مناطق ویژه و آزاد به یک روند سیتماتیک تبدیل شده است.

 «مهرزاد مویدی» در گفتگو با خبرگزاری ایلنا؛ با تاکید بر اینکه گسترش مناطق آزاد و ویژه به یک روند سیتماتیک برای سرکوب جامعه کارگری تبدیل شده است،  اظهار داشت: گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنها به حاشیه رفتن کارگران و اقشار فرودست می‌انجامد زیرا تمامی قوانین حمایتی مثل حق برگزاری اجتماعات صنفی، برخورداری از تشکلات صنفی  و چانه‌زنی در مذاکرات سه جانبه را از آنها سلب کند.

دولت یازدهم در خصوص گسترش مناطق آزاد تیر ماه امسال لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد که اسم منطقه آزاد فسا هم در این لایحه قرار دارد. این در شرایطی است که شهرستان فسا از مزیت نسبی خاصی برخوردار نیست از این رو ظن آن می‌رود که تضییع حقوق کارگران به وسیله سلب قوانین حمایتی و استثمار آن‌ها پشت تشکیل منطقه آزاد فسا باشد.

 رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس با انتقاد از معافیت‌های قانون کار در مناطق آزاد و ویژه، ادامه داد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سبب معافیت‌های قانون کار برای کارفرمایان و سلب قوانین حمایتی از کارگران شهره هستند از این رو می‌بینیم در این مناطق نوعی رابطه ارباب رعیتی خارج از ضوابط و حقوق کار حاکم است که هم‌اکنون به یک روند سیستماتیک برای سرکوب جامعه کارگری تبدیل شده است.

این فعال صنفی کارگری در خصوص شرایط نامطلوب کارگران در مناطق آزاد و ویژه افزود: کارگران در مناطق آزاد و ویژه با نابرابر بودن امکان رسیدگی به اختلافات روابط کار در مقایسه با دیگر همکاران خود رو به رو هستند. آن‌ها حتی از حق مرخصی سالیانه کمتری برخوردارند و به جای ۳۰ روز مرخصی در سال تنها می‌توانند ۲۰ روز مرخصی داشته باشند.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس با اشاره به ماده ۵۱ مقررات اشتغال در مناطق آزاد، افزود: براساس ماده ۵۱ همه مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار از جمله مقاوله نامه‌های شماره ۸۷ و ۹۸ مبنی بر حق تشکل یابی و آزادی اجتماعات صنفی در مناطق آزاد لازم الاجراست.

مویدی ادامه داد: بنابراین در مقایسه با قانون کار، این ماده از مقررات اشتغال در مناطق آزاد به مراتب پیشرفته‌تر است که البته اجرایی نشده است.

کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منع تجمع صنفی کارگران مناطق آزاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر