کد خبر: 384077 A

کارگران خبر دادند:

ایلنا: آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برای بخشی از کارگران فولاد خوزستان اجرا نمی‌شود و این کارگران نمی توانند از بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.

جمعی از کارگران فولاد خوزستان در تماس با ایلنا از عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خبر دادند.

از قرار معلوم، این کارگران که تعداد آن‌ها به چند صد نفر می‌رسد ودر سال۸۹ با مجتمع فولاد قراردادمستقیم بستند، در خصوص بازنشستگی دچار مشکل شده‌اند.

به گفته کارگران، مشکل از آنجا آغازمی‌شود که کارفرمای پیمانکار در سالهای گذشته، چهاردرصد حق بیمه کارهای سخت وزیان آور را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است و کارگرانی که به سن بازنشستگی پیش از موعد رسیده اند، به دلیل اهمال پیمانکار نمی‌توانند بازنشست شوند.

از طرفی این کارگران که از سال ۸۹ طرف قرارداد شرکت فولاد خوزستان هستند، به پیمانکاران دسترسی ندارند و همچنین پیمانکارانی که در حال حاضر به آن‌ها می‌توان دسترسی داشت از پرداختن این چهاردرصد خوداری می‌کنند.

ظاهرا برخی از کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند، ازاداره کار استعلام گرفته و براساس این استعلام، رای پرداخت این ۴درصد به کارفرمای اصلی عودت داده شده‌است، به این معنی که فولاد خوزستان باید این چهاردرصدی را که پیمانکاران پرداخت نکردند  تقبل نماید.

 ولی به گفته کارگران فولاد خوزستان  از پرداخت ۴درصد سختی کار کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند، امتناع می‌کند.

فولاد خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر