کد خبر: 373502 A

اپراتورهای پست های فشار قوی برق:

در بودجه مصوب 95 ردیفی برای تبدیل وضعیت اپراتورهای پست های فشار قوی برق در نظر گرفته شده است و این کارگران می گویند، زمان آن رسیده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز به وعده های خود عمل کند.

به گزارش ایلنا، پس از رایزنی های متعدد، مجلس به وعده های خود در مورد اپراتورهای پست های فشار قوی برق عمل کرده و در بودجه 95 ردیفی برای این کارگران در نظر گرفته شده است.

در ماده 61 قانون بودجه آمده است: وزارت نیرو (شرکت توانیر) نسبت به همسان سازی پرداختی ماهانه اپراتورهای پست های انتقال و توزیع سراسر کشور با سایر کارکنان رسمی و پیمانی اقدام نماید.

اعضای شورای اپراتورهای پست های فشار قوی برق که پیگیر مطالبات صنفی خود و همکارانشان هستند، ضمن ابراز رضایت از تصویب این ردیف بودجه به خبرنگار ایلنا گفتند: مجلس به وعده های خود عمل کرده است، اکنون منتظر عملکرد سازمان مدیریت هستیم.

ظاهرا، در چند هفته گذشته قرار بوده جلسه ای در سازمان مدیریت برای تعیین تکلیف این کارگران برگزار شود که هنوز خبری از برگزاری این جلسه نیست.

کارگران وزارت نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر