کد خبر: 360452 A

یک فعال صنفی کارگران ساختمانی مطرح کرد:

یک فعال صنفی کارگران ساختمانی معتقد است: با توجه به رکود ساخت و ساز در سالهای گذشته و بیکاری گسترده کارگران ساختمانی، سهمیه بندی بیمه ظلم مضاعفی است که به این کارگران اعمال می شود.

«هادی ساداتی»، نایب رئیس انجمن سراسری کارگران ساختمانی کشور در گفتگو با ایلنا با بیان این مطلب که کارگران ساخنتمانی از سطح حداقلی امنیت شغلی و جانی محرومند گفت: شعار امسال جامعه کارگران ساختمانی برای هفته کارگر تامین معیشت و بیمه است.

وی ادامه داد: تامین معیشت و حذف بیکاری بر عهده دولت است و حذف سهمیه بندی بیمه و تسهیل ارائه خدمات حمایتی به کارگران ساختمانی در حیطه مسئولیت سازمان تامین اجتماعی است.

عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در ادامه افزود: با توجه به رکود ساخت و ساز، جامعه کارگران ساختمانی دچار نرخ بیکاری سرسام آور است و در این شرایط،  جیره بندی بیمه ظلم مضاعفی است که بر این کارگران اعمال می شود.

وی تاکید کرد: قاعده قانونی و برحق این است که همه واجدین شرایط بدون در نظر گرفتن سهمیه، بیمه شوند و در این میان، تنها پیش شرط مورد نیاز بایستی شناسایی این واجدین توسط انجمن های صنفی باشد.  

ساداتی در ادامه  به وعده های محقق نشده مسئولین در سال گذشته اشاره کرد و گفت: وزیر کار در هفته کارگر سال گذشته وعده داد که تا آخر سال 700 هزار کارگر ساختمانی بیمه می شوند که متاسفانه این قول عملی نشد.

وی افزود: در سال گذشته فقط 300 هزار سهمیه بیمه به  کارگران  ساختمانی اختصاص یافت و تعداد زیادی از کارگران نتوانستند تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان مازندران در پایان تاکید کرد: کارگران ساختمانی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه کارگری هستند و حداقل خواسته این کارگران که در حال حاضر فاقد امنیت شغلی و جانی هستند، قرارگرفتن تحت پوشش بیمه بدون هیچ پیش شرطی است.  

بیمه کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر