کد خبر: 359248 A

یک مقام صنفی کارگری:

عضو اصلی گروه کارگری حاضر در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار می‌گوید: افزایش خدمات حمل و نقل می‌تواند به صورت تصاعدی بر دیگر هزینه‌های زندگی تاثیرگذار باشد و در نهایت این مسئله باعث تشدید بیشتر شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی می‌شود

«احمد رضا معینی» که در جلسات تعیین مزد سال 95 به عنوان عضو اصلی گروه کارگری حضور داست، به ایلنا گفت: انتظار جامعه کارگری در شرایط فعلی این است که دولت هزینه‌های زندگی مثل کرایه‌های حمل و نقل را بیشتر از رقم تورم اعلام نکند.

وی اظهار داشت: با توجه به پایه‌ای بدون نرخ خدمات حمل و نقل، هرگونه افزایش قیمتی می‌تواند به صورت تصاعدی بر دیگر هزینه‌های زندگی تاثیرگذار باشد و در نهایت این مسئله باعث تشدید بیشتر شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی می‌شود.

معینی با اشاره به جدی شدن زمزمه‌‌هایی که به افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل شهری مربوط می‌شود،گفت: این شیوه افزایش در نهایت زیان جامعه مزدبگیر کارگری خواهد بود چرا که بیشتر این جامعه را کارگران حداقل بگیر هستند.

وی تصریح کرد: افزایش نرخ اقلام پایه ای باید بر اساس در نظر گرفتن میزان افزایش دستمزد باشد، اما در کشور  شاهد هستیم که میزان افزایش هزینه‌های بنیادینی مانند حمل و نقل  بیش از میزان افزایش دستمزد است.

معینی با یادآوری این نکته که دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود مدام از بهبود معاش خانواده های کارگری صحبت می‌کرد، افزود: اکنون از دولتی که وزیر آن از جنس کارگران است انتظار داریم که در جهت شعارهای خود به معاش خانواده های کارگری که اکثریت آنها حداقل بگیر هستند توجه نشان دهد.

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان با اشاره به برداشته شدن تحریم‌ها و تاثیر آن بر معاش خانواده‌های کارگری گفت: متاسفانه سال گذشته با وجود اینکه تحریم‌ها ظالمانه را لغو کردند تاثیر آن را در بحث افزایش دستمزدها شاهد نبودیم اما امسال جامعه کارگری انتظار دارد که افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای منطقی و متناسب با سطح دستمزد باشد.

واکنش به مزد 95
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر