کد خبر: 359169 A

معاون امور شهرستان های خانه کارگر:

معاون شهرستانهای خانه کارگر معتقد است که دولت فعلی ویرانه ای از دولت قبل تحویل گرفته است. وی با وجود این که از دولت حمایت می کند، در راستای دفاع از منافع کارگران به آن نقد هم دارد.

به گزارش ایلنا، «حسن صادقی»،  امروز چهارشنبه (18 فروردین ماه) معاون امور شهرستان های خانه کارگر در نشست مشترک دبیران اجرایی و مسئولین امور آموزش خانه کارگر گفت: سیاست بنیادین خانه کارگر  حمایت از دولت فعلی است.

وی ادامه داد: شاید در نگاه  کلی خانه کارگر حامی دولت  فعلی باشد اما بدیهی است که به عنوان یک تشکل مدنی به این دولت انتقاد هم دارد، چنانچه در بحث تلاش برای ادغام سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت مخالفت جدی خود را اعلام کرد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه گفت: کمبودها و کاستی های دولت فعلی محصول ناکارآمدی و اشتباهات دولت قبل است چرا که دولت روحانی  ویرانه ای از دولت قبل تحویل گرفته است.

وی به عنوان نمونه به بدهی های کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این بدهی از مرز صدهزار میلیارد تومان گذشته که بخش اعظم این بدهی متعلق به دولت قبلی است.

صادقی با اشاره به عملکرد خانه کارگر در سال گذشته، گفت: خانه کارگر در سال گذشته در مسیر درست حرکت کرد و تدوین سیاست های کلی برای سال جاری، دفاع از منافع کارگران و حمایت از مطالبات جمعی آنهاست.

وی افزود: تشکیلات خانه کارگر با علم به مشکلات موجود کار را پیش خواهد برد.

معاون امور شهرستانهای خانه کارگر در ادامه در تشریح عملکرد تشکیلات متبوع خود گفت: در عین حال که نگاه به بیرون داریم، تمرکز ما درون تشکیلاتی است و به دنبال تقویت و گسترش بنیان تشکیلات هم از منظر عضوگیری و جذب نیروهای جدید و هم از زاویه ارتباط با نهادهای مدنی کارگری و صنفی هستیم.

وی در ادامه از  شکل دهی و تکوین هیات های اجرایی خانه کارگر در استانهای مختلف و به کارگیری افراد پرشور و پرانگیزه به عنوان نمونه هایی از برنامه های کاری گسترش تشکیلاتی در سال جدید نام برد و گفت: پیشبرد اهداف خانه کارگر نیازمند گسترش بنیان های تشکیلاتی و جوانگرایی است.

 

2

5

1

4

 

کارگران و دولت یازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر