کد خبر: 338216 A

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی یکی از ارکان مهم سیاست‌های رفاهی دولت است و دولت تدبیر و امید برنامه‌های رفاهی را بعنوان حقوق مردم تلقی نموده و توانمندیهای پایدار را مد نظر قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا، «علی ربیعی» که درسمینار مدیران سازمان تامین اجتماعی، بیمه درمانی ستادی و استان‌ها در خصوص توجیه استراتزی تدوین شده آینده سازمان حضور داشت، افزود: متاسفانه هنوز کارکردهای سازمان تامین اجتماعی ناشناخته باقی مانده است و دوره‌های مدیریت پرحاشیه نیز منجر به یک فضای مبهم در مورد سازمان شده است.

ربیعی کارکرد مبارزه و کاهش با فقر، ایجاد امنیت اجتماعی، مقابله با تهدیدات روانی، کارکرد معیشتی، کارکرد اجتماعی و اقتصادی را از جمله کارکردهای سازمان تامین اجتماعی برشمرد.

 وی بیان داشت: سازمان تامین اجتماعی از ناامنی روانی و تهدید ناامنی روانی جلوگیری می‌کند بعنوان مثال امید کارگران ساختمانی بر این است که اگر اتفاقی برای آن‌ها افتاد، خدمات تامین اجتماعی بتواند بخشی از دردهای آن‌ها را تسکین دهد.

وی گفت: معیشت بیش از ۳۹ میلیون خانوار ایرانی با سازمان تامین اجتماعی است و تنها سازمانی است که گفتگوی اجتماعی و مشارکت در آن صورت می‌گیرد و یک سازمان برای زندگی اجتماعی است زیرا این سازمان کارکردهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی دارد.

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در مورد شرکای اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی همراه با کارآفرینان باید آن‌ها را تقویت و در خدمت ذینفعان، کارگران و مستمری بگیران باشد.

ربیعی با تاکید بر سیاست‌های استراتژی تامین اجتماعی بیان داشت: باید بحث مبارزه با فساد، حمایت از محرومین و فقرا و طبقات پایین اجتماع را ماموریت خود داشته باشند، و این سازمان، باید سازمانی برای بی‌پناهان وهمراه صاحبان تولیدی بخش‌های مختلف و خادم و غمخوار جامعه مستمری بگیران باشد.

ربیعی افزود: یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید، تبیین به موقع مسایل صندوق‌ها و اقدام به برنامه ریزی برای پیشگیری بحران آینده آن‌ها می‌باشد.

ربیعی، ایجاد امنیت اجتماعی تخت عنوان «بیمه فراگیر اجتماعی»، هم افزایی و هم سویی هدفدار کردن و فراگیری و ایجاد جامعیت و افزایش کیفیت در بخش بیمه‌های درمان برای عمق بخشی به طرح تحول سلامت و اصلاحات ساختار و متعادل کردن منابع صندوق‌ها، جهت دادن به یارانه‌ها و حرکت به سمت متنوع کردن آن‌ها مثل مسکن اجتماعی و حمایت غذایی و بیمه‌های اجتماعی و درمان، راه اندازی اشتغال عمومی و رفتن به سمت اتصالات خوشه‌ای آن‌ها بنا بر مزیت‌ها و کمک به طراحی و اتصال به بازارهای جهانی را از برنامه‌های پنج ساله ششم دولت در بخش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد.

کارگران و سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر