کد خبر: 338176 A

یک فعال صنفی کارگری:

مسئول کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور خواستار اضافه شدن پرداخت مقرری بیمه بیکاری به خدمات بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی شد.

به گزارش ایلنا «اکبر شوکت» در رابطه با ضرورت تاسیس صندوق بیمه بیکاری کارگران ساختمانی کشور به ایلنا گفت: با توجه به بی‌ثبات بودن بازار مشاغل ساختمانی احداث چنین صندوقی باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در توضیح ضروری بودن این نیاز  برای جامعه کارگران ساختمانی بیمه شده سازمان تامین اجتماعی گفت: مشاغل ساختمانی بصورت ذاتی موقت و غیر مستمر تلقی می شوند و در مواقعی که بازار کار ساختمانی به دلایلی از جمله رکود اقتصادی اخیر رونق خود را از دست می‌دهد، امنیت شغلی کارگران ساختمانی بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

وی افزود: در شرایط اگر صندوقی برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری به این کارگران وجود داشته باشد می‌توان با ایجاد چتری حمایتی از خانواده‌های کارگران ساختمانی بیکار شده درست مانند سایر کارگران بیکار بیمه شده سازمان تامین اجتماعی  بصورت موقت حمایت کرد.

این فعال صنفی کارگران ساختمانی با تاکید بر لزوم اجرایی شدن این طرح در آینده نزدیک گفت: البته در این خصوص از طرف بخش نهادهای صنفی کارگری و سازمان تامین اجتماع مطالعاتی صورت گرفته‌است که امیدورایم هرچه زودتر نتیجه این تحقیقات با حمایت دولت و مجلس به تاسیس صندوق مورد نظر منجر شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۲۴۰ انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی در مناطق مختلف کشور فعالیت دارند، گفت: بصورت میانگین هم اکنون حدود یک میلیون کارگر ساختمانی عضو تشکل‌ها هستند که البته همگی آنها در مواجه با شرایط رکود اقتصادی به شدت آسیب پذیر هستند.

رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان قم در پایان با اشاره به تاکیدی که در  ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر کسب و کار در خصوص ضرورت همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با نهادهای صنفی کارگری شده است، گفت: اگر آیین نامه این ماده قانونی به درستی تدوین و اجرا شود می‌توان امیدوار بود که با مشارکت نهادهای صنفی کارگران ساختمانی مشکلات مختلف ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی به کارگران ساختمانی برطرف شود.

بیمه کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر