کد خبر: 326009 A

عضو اتحادیه کارکنان بیمارستانی:

یک فعال صنفی کارگری بخش درمان معتقد است: چنانچه در ادامه اجرای طرح تحول سلامت موضوع ادغام بیمه ها صورت بیگرد، کارگران شاغل در بخش سلامت نیز مانند سایر بیمه شدگان تامین اجتماعی متوجه زیان خواهند شد.

«مرتضی نظرخانی»، دبیر پیشین اتحادیه کارکنان بیمارستانی در گفتگو با ایلنا با بیان این مطلب که با اجرای  طرح پرهزینه تحول نظام سلامت در سطح معیشت نیروی کار بخش سلامت تغییر محسوسی به وجود نیامده،  گفت: با اجرای این طرح فقط پزشکان درآمدهای هنگفت پیدا کردند.

وی افزود: بصورت مشخص در  دو سالی که از اجرای طرح تحول سلامت می گذرد در وضعیت معیشتی کارکنان غیر پزشکی بخش سلامت  بهبودی  حاصل نشده است.

نظرخانی با بیان این مساله که اجرای طرح تحول نظام سلامت منجر به اعمال تغییرات چشمگیری نشده افزود: با اجرای این طرح نه امکانات بیمارستانها تغییر کرده و نه نیروی انسانی به خصوص در بخش خصوصی افزایش یافته، در واقع در سطح خدمات رسانی به سرویس گیرندگان نیز بهبود خاصی حاصل نشده.

این فعال صنفی بخش سلامت در رابطه با طرح ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت گفت: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد خصوصی عام است و منابع مالی و غیر مالی آن متعلق به کارگران و بازنشستگان است . بنابراین دست درازی به این اموال و بهره برداری از آن در جهت منافع عام، خلاف قانون و مصالح عمومی است.

نظرخانی با اشاره به بدهی های سنگین دولت به تامین اجتماعی گفت: دولت نه تنها بدهی های سنگین تاریخی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نکرده بلکه در پی دست اندازی به اموال این سازمان با هدف تامین کمبود بودجه در طرح تحول نظام سلامت است.

وی ادامه داد: با توجه به این مساله که سرانه درمان پرداختی کارگران نسبت به باقی اقشار بیمه شده سنگین تر است، نمی توان بدون ایجاد یکسان سازی های ساختاری و دراز مدت بیمه ای،  به ادغام اندیشید.

دبیر پیشین اتحادیه کارکنان بیمارستانی کشور با یادآوری این مساله که بخش عظیمی از نیروی کار سلامت در بیمارستان های دولتی و 90 درصد کارکنان بیمارستان های خصوصی، بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند گفت: در حال حاضر این بیمه شدگان در بیمارستان های تامین اجتماعی خدمات رایگان دریافت می کنندٰ که در صورت عملی شدن طرح ادغام، نیروی کار بخش درمان نیز به عنوان سرویس گیرندگان بیمه ای متضرر خواهند شد.

نظرخانی در پایان با اشاره به ضعف مدیریتی آشکار در وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت ثابت کرده در مدیریت منابع ناتوان است و لذا بهتر است مقامات مسئول این وزارتخانه طرح تجمیع را رها کرده و چشم طمع از منابع مالی کارگران  بردارند.

ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر