کد خبر: 298737 A

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

رئیس پیشکسوتان اتحادیه جامعه کارگری گفت: مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی به جای آنکه صدور حکم بازنشستگی کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور را به گرفتن پول بیشتر منوط کند، تلاش کند تا کارفرمایان مشمول این قانون هرچه سریعتر محیط کارگاه‌ را از عوامل سخت و زیان آور بزدایند.

«حسن صادقی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: اخیرا شنیده می‌شود که سازمان تامین اجتماعی هزینه اضافی را که باید توسط کارفرمایان مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور پرداخت شود را تا حدود دو برابر افزایش داده و به همین دلیل بسیاری از کارگرانی که در آستانه بازنشستگی قراردارند با مشکل مواجه شده اند.

برابر قانون تامین اجتماعی هنگامی که قرار است کارگری به استناد قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شود، کارفرمای وی باید معادل 4 درصد هزینه ای که بابت حق بیمه ایام حضور در مشاغل سخت و زیان آور پرداخت شده است را به عنوان هزینه اضافی پرداخت کند اما اکنون مدتی است که سازمان تامین اجتماعی این هزینه را تا حدود 8 درصد افزایش داده است.

از آنجا که تا پیش از این افزایش برخی از کارفرمایان برخلاف قانون هزینه بازنشستگی زودهنگام مشمولان قانون مشاغل سخت و زیان آور هزینه 4 درصد حق بیمه اضافی را بصورت غیر قانونی از خود کارگران متقاضی دریافت می‌کردند، اقدام اخیر سازمان تامین اجتماعی باعث شده است تا گرفتاری این کارگران بیشتر شود.

بصورت مشخص از طریق منابع خبری ایلنا گفته شده است که در شهرستان گناباد به کارگران شاغل در معادن سنگ و کارگاه‌های سنگ تراشی پیشنهاد شده تا برای بازنشستگی پیش از موعد خودشان هزینه 8 درصد حق بیمه اضافی را پرداخت کنند.

در این رابطه صادقی بابیان اینکه انجام چنین اقداماتی تخلف است، می‌گوید: البته برابر آیین نامه‌ای که در سال 80 برای قانون مشاغل سخت و زیان آور نوشته شد، سازمان تامین اجتماعی به کارفرمایان مشمول دو سال مهلت داد تا با تغییر یا تجهیز محیط کارگاه عوامل سخت و زیان آور را برطرف کرده و یا از شدت عوارض آن جلوگیری کنند.

وی افزود: با این شرایط منطقی است که سازمان تامین اجتماعی برای کارفرمایان مشمولی که به تعهد قانونی خود عمل نمی‌کنند جریمه تعیین کند اما نمی‌توان از بازنشستگی کارگران به عنوان ابزاری برای وصول این جریمه ‌ها استفاده کرد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اما از آنجا که مناسبات صنعتی و اقتصادی در ایران طوری است که همیشه به نیروی انسانی با چشم هزینه اضافی نگاه شده است، در نتیجه در 14 سال گذشته بیشتر کارفرمایان پرداخت 4 درصد حق بیمه اضافی را برایمن سازی محیط کارگاه ترجیح داده‌اند.

وی ادامه داد: از آنجا که افزایش شمار مشمولان بازنستگی پیش از موعد در منطق اقتصادی مدیریت بیمه‌های اجتماعی به منزله افزایش هزینه و زیان تحمیلی تلقی می‌شو‌د و در عین حال مدیران دولتی سازمان تامین چون قادر به مجاب کردن کارفرمایان برای ایمن سازی اخیرا هزینه  4 درصدی اینطور افزایش یافته است.

صادقی ادامه داد: نباید این وضعیت طوری شود که حق قانونی کارگران باسابقه نادیده گرفته شود، این چنین شرط گذاری در نهایت به زیان کارگرانی است که سالهاست در محیط‌های سخت و زیان آور کار کرده اند و دیگر نمی توانند مانند افراد عادی تا رسیدن به سن بازنشستگی صبر کنند.

بازنشستگی پیشکسوتان سازمان تامین اجتماعی قانون پیشکسوتان جامعه کارگری
نرم افزار موبایل ایلنا