کد خبر: 284161 A

رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران گفت به دلیل بازبینی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در سازمان‌های شهرداری تهران، افزایش سالانه درآمد بیشتر کارگران شهرداری ناچیز بوده است.

«رحیم عباسی» در این باره به ایلنا گفت: از سال 84 که برای نخستین بار طرح طبقه‌بندی مشاغل بصورت هماهنگ در همه سازمان‌های زیر مجموعه  شهرداری تهران به اجر آمده است تاکنون هیچ اقدامی برای بازبینی این طرح و یا افزایش منطقی ضریب ریالی آن نشده است.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر نزدیک به 15 هزار کارگر رسمی و قراردادی در سازمان‌های مختلف شهرداری تهران مشغول کارند افزود: بصورت مشخص از سال 90 تاکنون رقمی که بابت ضریب ریالی طرح طبقه بندی مشاغل سایر کارگران شهرداری تهران اختصاص یافته است ناچیز بوده‌ است و مزایای طرح طبقه بندی مشاغل فقط به کارگران شرکت مترو پرداخت می‌شود. 

این مقام صنفی افزود: هرچند هنوز ضریب ریالی طرح طبقه بندی مشاغل سال 94 کارگران شاغل در سازمان‌های تابع شهرداری تهران اعلام نشده است اما تا به این لحظه شیوه اجرای این طرح طوری بوده که عموم کارگران ساده، نیمه ماهر و ماهر شهرداری از این مسئله زیان کردهاند.

عباسی گفت: طبق طرح مورد نظر در حالی که در سال 93 دستمزد روزانه کارگران شاغل در شرکت واحد اتوبوسرانی از حدود 24 هزار تومان تا 29 هزار تومان متغییر بوده است اما به کارگرانی که با همین شرایط در شرکت متروی تهران مشغول کار بوده اند روزانه از 27 تا 56 هزار تومان مزد پرداخت شده است.

وی بابیان اینکه در این میان وضعیت سایر کارگران رسمی و قراردادی که در دیگر سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری تهران کار می کنند بیشتر به وضعیت کارگران شرکت واحد نزدیک است افزود: توقع ما این است که مسئولان شهرداری دست کم ضریب ریالی طرح طبقه بندی مشاغل دیگر سازمان‌های شهرداری تهران را به اندازه شرکت مترو افزایش دهند.

مسئول اتحادیه کارگران شهرداری تهران در عین حال افزود: این وضعیت در حالی است که هنوز معلوم نیست که تاچه میزان پیمانکاران شهرداری تهران خود را متعهد می دانند تا معادل همین مزایا را به کارگرانی که از طریق آنها برای شهرداری کار می کنند پرداخت کنند.

وی ادامه داد: بطور کلی محیط کار در سازمان‌های شهرداری تهران از نظر چگونگی پرداخت مزایای شغلی یکدست نیست. از یک طرف طبق آمارها حدود 50 هزار کارمند در این سازمان‌ها مشغول کارند که مزایای شغلی بسیاری خوبی دریافت می‌کنند و در مقابل این گروه حدود 65 هزار کارگر رسمی، قراردادی و پیمانکاری در سازمان‌های شهرداری تهران با شرایط تحصیلی و تخصصی مشابه مشغول‌کارند که در عمل مزایای شغلی قابل توجهی به آنها پرداخت نمی‌شود و تا این لحظه مسئولان شهرداری تهران حاضر به گفتگو برای بهبود شرایط نشده‌اند.

کارگران تهران کارگران شهرداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر