کد خبر: 281737 A

مدیر کل درآمد تأمین اجتماعی:

مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارفرمایان کارگاه هایی که افرادی را تحت عنوان پیک موتوری در اختیار دارند، ملزم به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنها هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی تامین اجتماعی، مهرداد قریب در این باره افزود: کارفرمایان افراد پیک موتوری که در کارگاه های مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی شاغل هستند، مکلفند طبق ماده 28 و 36 قانون حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.
 
وی ادامه داد: کارفرما باید صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان در کارگاه ها را طبق ماده 39 قانون و آئین نامه اجرایی مذکور با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط تأمین اجتماعی ارسال کند.
 
قریب تصریح کرد: کارفرمایان می توانند ارسال لیست و پرداخت حق بیمه را به صورت اینترنتی انجام دهند و نیازی به مراجعه حضوری به شعبه ندارند.
کارگران خدماتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر