کد خبر: 274345 A

یک فعال صنفی کارگری:

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران هفته کارگر را فرصتی برای احیا جنبه‌های حمایتی حقوق کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصاادی، سامان‌دهی وضعیت استخدام‌های موقت و پیمانی دانست.

«حسین حبیبی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: روز جهانی کارگر نخسیتن بار در نتیجه سرکوب اعتراضات کارگرانی که خواهان برخورداری از هشت ساعت کار روزانه بودند در تقویم همه کشور‌ها ثبت شد اما در ایران سالهاست که به جای یک روز، یک هفته را به گرامی داشت کارگران اختصاص یافته است.

وی افزود: هدف از گرامی داشت هفته کارگر برپریایی مراسم‌های تبلیغاتی و نمادین نیست بلکه با این کار به جامعه کارگری فرصت داده شده است تا خواسته‌ها و مطالبات خود را به عناوین مختلف طرح کند.

به باور این فعال کارگری در حال حاضر عدم دخالت کارفرما و دولت در برگزاری راهپیمایی روز کارگر، برخوردرای از حق آزادانه تشکیل نهادهای صنفی کارگری، احیای شورای عالی تامین اجتماعی، تعیین حداکثر زمان انعقاد قرارداد کار در مشاغل موقت، برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانی و بهبود حقوق کارگران مناطق آزاد از جمله مسائلی است که جامعه کارگری ایران تحقق آنرا باید در هفته کارگر سال ۹۴ پیگیری کند.

وی با تاکید بر اهمیت تشکیلنهادهای صنفی کارگری یاد آور شد: طبق گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی کارگران محروم و متدین ایران که اکثر آنان‌‌ همان کشاورزان و زارعین فقیر و گرسنه سابقند، حق دارند براى به دست آوردن حقوق حقه خود، از هر طریق ممکن و مشروع اقدام کنند و در جمهورى اسلامى، به آن‌ها حق داده مى شود که به هر شکل ممکن به دور هم جمع شوند و مسائل و مشکلات خود را بررسى کنند و در نتیجه، دولت را در جریان مسائل خود قرار دهند و نیز از حقوق صنفى خود دفاع کنند.

هفته کارگر 94
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر