کد خبر: 274333 A

نماینده اخراجی کارگران معدن چادرملو:

ایلنا: حسنی نژاد: آنچه در تجمع امروز اهمیت داشت این بود که علی رغم اینکه تبلیغات گسترده‌ای در این خصوص انجام نشد، اما دیدیم که بسیاری از کارگران از نقاط مختلف کشور خود را برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی کارگر به تهران رساندند تا نشان دهند اگر زمینهٔ بیان مطالبات فراهم شود مایلند بی‌واسطه صدای خود را به گوش مسولین برسانند.

"تجمع چند هزار نفری کارگران نشان دهندهٔ اوج نارضایتی آنان از شرایط موجود در حوزهٔ کار است. "

بهرام حسنی نِژاد دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، پس از تبریک روز کارگر ٰبا اشاره به اجتماع چند هزار نفری کارگران در تهران گفت:راهپیمایی هزاران کارگر پس از چند سال سکوت نشان دهندهٔ اوج نارضایتی آنان از شرایط موجود در حوزهٔ کار است و امیدوارم برگزاری چنین تجمعی مسولین را به تغییر سیاستگذاری‌ها در حوزه روابط کار تشویق کند. 

این فعال کارگری ادامه داد:من امیدورام که امروز صدای جامعهٔ کارگری شنیده شده باشد و فشاری که روی کارگران و به خصوص فعالین کارگری است، هرچه زودتر برداشته شود.

حسنی نژاد اضافه کرد: انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری که صدای واقعی کارگران هستند باید بتوانند در فضایی آزاد مطالبات صنفی کارگران را منعکس کنند و به این ترتیب انتقال دهنده ی این نارضایتی ها به بدنه ی دولت و دستگاههای اجرایی باشند. 

به گفتهی حسنی نژاد، تنها در شرایطی که انجمن‌های صنفی مستقل به صورت آزادانه فعالیت کنند امکان دستیابی به مطالبات صنفی کارگران امکان پذیر است.

این فعال صنفی که اخراجش در سال گذشته باعث اعتصاب و اعتراضات کارگران این معدن در طول سال گذشته شده بود، در ادامه با اشاره به ضرورت قدرت گیری تشکل های کارگری گفت:نکتهٔ مهم در خصوص تشکل‌های کارگری قدرت گیری آنهاست. در مذاکرات مزدی سال ۹۴ دیدیم که در ‌‌نهایت قدرت پیروز شد و کارگران که بر سر افزایش ۲۵ درصدی مزد می‌جنگیدند نتوانستند به نتیجهٔ مطلوب خود برسند. بنابراین در چنین شرایطی آنچه اهمیت می‌یابد افزایش قدرت چانه زنی در بین تشکل‌های صنفی کارگری است تا با تمام توان از حقوق کارگر حمایت کنند. 

وی تصریح کرد:سازمان یابی کارگران و افزایش توان چانه زنی تشکل های کارگری باید در الویت برنامه های فعالین کارگری قرار گیرد.

وی در پایان ضمن بیان اینکه اگر تبلیغات گسترده تری وجود داشت تعداد بیشتری در راهپیمایی روز جهانی کارگر حضور می‌یافتندٰ، گفت: آنچه در تجمع امروز اهمیت داشت این بود که علی رغم اینکه تبلیغات گسترده‌ای  در این خصوص انجام نشد، اما دیدیم که بسیاری از کارگران از نقاط مختلف کشور خود را برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی کارگر به تهران رساندند تا نشان دهند اگر زمینهٔ بیان مطالبات فراهم شود مایلند بی‌واسطه صدای خود را به گوش مسولین برسانند.

کارگران یزد کارگران چادرملو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر