کد خبر: 274307 A

دبیرکل خانه کارگر در اجتماع هزاران کارگر:

علیرضا محجوب در تجمع هزاران نفر به مناسب روز جهانی کارگر در میدان فلسطین، گفت: روز کارگر روز عدالت خواهی، روز ستیز با ظلم، روز حق طلبی و روز طبقات پایین جامعه است. امسال فشار کارگران باعث شد این راهپیمایی سرانجام برگزار شود. اگر چه در طول مسیر احترام شما آنطور که باید نگه داشته نشد اما انشالله سال بعد مراسم باشکوه تری تدارک می بینیم.

دبیرکل خانه کارگر افزود: از ما می‌پرسند چرا خواستار راهپیمایی روز کارگر هستیم. برای اینکه کارگران بتوانند حرفهای خود را آزادانه بیان کنند یا روی کاغذ بنویسند. این انتقادات شامل بنده و هر کسی که مسئولیتی دارد و مخاطب جامعه کارگری است می شود.

محجوب ادامه داد: طبیعی است در مراسم و تظاهرات کارگری یک عده می خواهند مخالفت کنند و یک عده می خواهند موافقت کنند. راهپیمایی حقی است که قانون اساسی نیز برای مردم نیز قائل شده اند. حتی در قانون پنجم برنامه پنج ساله توسعه حق اعتراض صنفی دیده شده است.

وی ادامه داد: ما راهپیمایی می کنیم تا از حق درمان بیمه شدگان ستم دیده دفاع کنیم، تا از حق بازنشستگان برای برخورداری از مستمری عادلانه دفاع کنیم و کرامت و عزت را به جامعه کارگری بازگردانیم. متاسفم نتوانستیم آنگونه که باید این راهپیمایی را برگزار کنیم.

دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: ما همچنین درخواست می کنیم تامین اجتماعی قانون بازنشتسگی پیش از موعد را اجرا کند. ما خواستار اجرای قانون بیمه تامین اجتماعی اجتماعی کارگران ساختمانی هستیم. ما نسبت به استفاده از کارگران خارجی در کارهای ساختمانی معترضیم چرا که این امر باعث شده کارگران ساختمانی زیادی بیکار بمانند. 

دبیرکل خانه کارگر در پایان با شعار زنده باد کارگر ایرانی، زنده با حق اعتراض کارگران، زنده باد جمهوری اسلامی سخنرانی خود را به پایان رساند.

هفته کارگر 94
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر