کد خبر: 190497 A

یک فعال کارگری در استان فارس؛

کارگران منتظر رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده اشخاصی هستند که احتمال مداخله آنها در جریان برداشت‌های غیرقانونی صورت گرفته از اموال سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.

یک فعال کارگری در استان فارس گفت: به استناد گزارش هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مرداد ماه سال ۹۲، کارگران منتظر رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده اشخاصی هستند که احتمال مداخله آنها در جریان برداشت‌های غیرقانونی صورت گرفته از اموال سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.


«علی راستگو» دبیر خانه کارگر شیراز با بیان اینکه قوه قضائیه به رسیدگی متخلفان احتمالی پرونده تخلفات مالی در تامین اجتماعی سرعت بدهد به ایلنا گفت: اقدامات انجام گرفته درسازمان تامین اجتماعی می‌تواند مصداق اعمال مجرمانه‌ای همچون خیانت در امانت، تصرف در اموال غیر تلقی شود، از این رو رئیس قوه قضاییه به استناد گزارش نمایندگان مجلس باید با متخلفان احتمالی برخورد کنند.

او با بیان اینکه هنوز برخی از اشخاصی که متهم به تخلفات مالی هستند درسازمان تامین اجتماعی حضور فیزیکی دارند، افزود: مدیریت سازمان تامین اجتماعی باید تا اتمام بررسی پرونده تخلفات مالی تامین اجتماعی از ادامه حضور این اشخاص در امور اداری سازمان تامین اجتماعی جلوگیری کند.

دبیر خانه کارگر شیراز، منابع و امکانات تامین اجتماعی را متعلق به بیمه شدگان، نیروهای مولد شاغل و از کارافتادگان و بازنشستگان دانست و تأکید کرد: بایستی همگان در حفظ و نگهداری این امانت بکوشند و هرگونه دست اندازی به منابع تامین اجتماعی خلاف قانون است.

راستگو بر برخورد قانونی با سود جویان و فرصت طلبان احتمالی از اموال کارگران در صندوق تامین اجتماعی را تاکید کرد و افزود: گزارش ارائه شده کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مرداد ماه سال ۹۲ نشان داد مشکل کسری بودجه، سبقت مصارف از منابع و در نتیجه کمرنگ شدن خدمات درمانی و معیشتی بیمه شدگان در سالهای گذشته ناشی از برداشت های نابجا ازاموال و منابع مالی این سازمان بوده است.

وی تاکید کرد: بدیهی است که چنانچه شخص و یا اشخاصی در نتیجه بررسی های قوه قضائیه از هرگونه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در سوء استفاده از منابع سازمان تامین اجتماعی بیگناه تشخیص داده شوند، می توانند همانند گذشته به همکاری با سازمان تامین اجتماعی ادامه دهند.

دبیر اجرایی خانه کارگر کارگران و سازمان تامین اجتماعی کارگران و قوه قضاییه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر