کد خبر: 189749 A

نماینده کارگران خبر داد:

نماینده کارگران «نی بٔر» مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر از محقق نشدن مشکلات بیمه‌ای این واحد تولیدی در پی تأخیر در پرداخت حق بیمه دو هزار کارگر از سوی بانک کشاورزی خبر داد.

نماینده کارگران «نی بٔر» مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر از محقق نشدن مشکلات بیمه‌ای این واحد تولیدی در پی تأخیر در پرداخت حق بیمه دو هزار کارگر از سوی بانک کشاورزی خبر داد.

«چراغ‌علی حاجی‌وند» رئیس انجمن صنفی کارگران نی بر کشت و صنعت کارون شوش‌تر به ایلنا گفت: پس از اعتراضات سال گذشته و تیر ماه سال جاری کارگران نی‌بر که دامنه آن به پایتخت نیز رسید، نمایندگان کارگران و کارفرما جلسه مشترکی با حضور وزیر تعاون کار وفاه اجتماعی، وزیر صنعت و معدن، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ومدیر کل‌بانک کشاورزی چند تن از نمایندگان استانی.. برگزار کردند که طی این جلسه مقرر شد بابت فصول بیکاری کارگران در سنوات گذشته(بسته به سابقه کار هر کارگر) کارفرما(بانک کشاورزی) مبلغ ۶۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی واریز کند و به این ترتیب در سوابق بیمه‌ای کارگران فصلی که بخشی از سال را بیکارند، فاصله‌ای ایجاد نشود.

او با بیان اینکه بانک کشاوری هنوز این پول را به حساب تامین اجتماعی واریز نکرده است افزود: قرار بود اولین قسط به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای بازنشسته کردن کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز شود تا کارگران به مرور از تیر ماه بازنشسته شوند که هنوز محقق نشده است.

به گفته وی، خبر حل مشکلات کارگران نی بر در حالی در رسانه‌ها منتشر شده است که علارغم حمایت وزارت کار و آمادگی سازما ن تامین اجتماعی، متاسفانه بانک کشاورزی برخلاف توافق صورت گرفته هنوز موافقت خود را برای پرداخت این مبلغ به تامین اجتماعی اعلام نکرده است.

او با بیان اینکه تنها حامی ما شخص آقای ربیعی به عنوان وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی است افزود: از او می‌خواهیم مجددا دستور پی گیری پرونده کارگران نی بر کشت وصنعت کارون ا بدهد.

نماینده کارگران نی بر کارون شوش‌تر در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص معوقات حقوقی کارگران گفت: علارغم پرداخت نشدن ۶۰ میلیارد تومان از مطالبا ت بیمه‌ای کارگران فصلی نی بر کارون شوش‌تر، شرکت کشت وصنعت کارون نیز هنوز مابتفاوتهای حقوقی کارگران را که رقمی حدود ۲ میلیون تومان به ازای هر کارگر می‌شود پرداخت نکرده است.

او گفت: «سید احمد علوی» قائم مقام و عضو هیات مدیره مجتمع کشت و صنعت کارون طبق صورت جلسه‌ای جداگانی که با ۳۰ نفر از نمایندگان ومعتمدین کارگران امضاء کرده بود متعهد شده بود حداکثر تا تاریخ ۲۵ خرداد مطالبا ت معوقه کارگران را واریز کند اما تا هم اکنون به بهانه کمبود منابع مالی این کار را انجام نداده است.

به گفته وی مشکلات صنفی کارگران کشت وصنعت کارون شوش‌تر همچنان به قوت خود باقی است و این کارگران که هم اکنون به دلیل ماهیت کارشان(فصلی بودن) تا آبان ماه فصل درو بیکار هستند در تامین مایحتاج روزانه خود دچار کمبود منابع مالی هستند.

کارگران کشاورز کارگران خوزستان کارگران نی بر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر