کد خبر: 187554 A

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: / تکرار /

به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار ممکن است اعضای شورای عالی کار در خصوص خروج موقت و معین کارگران و کارفرمایان کارگاه های کوچک شامل برخی از مقررات حمایتی قانون کار و تامین اجتماعی تصمیماتی را اتخاذ کنند اما اعضای شورای عالی کار هرگز نمی‌توانند در خصوص همه کارگران و کارفرمایان کشور چنین تصمیاتی را اتخاذ کنند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: شورای عالی کار نمی‌تواند تحت هیچ عنوانی در خصوص چگونگی احتساب حق بیمه کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا «حسن صادقی» در نشست شب گذشته تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که در سالن ۱۷ شهریور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: در روزهای اخیر شنیده شد که اعضای شورای کار در آخرین نشست خود طی مصوبه‌ای موضوع محاسبه حق بیمه از مزایای بن کارگری را لغو کردند.

وی با بیان اینکه به استناد ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی سازمان موظف است تا از هر گونه مزایای نقدی و یا غیرنقدی مستمری که هر ماه به کارگران پرداخت می‌شود حق بیمه کسر کند گفت: در این خصوص شورای عالی کار نمی‌تواند هیچ تکلیفی را برای سازمان تامین اجتماعی تعیین کند.

صادقی در عین حال یادآور شد: به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار ممکن است اعضای شورای عالی کار در خصوص خروج موقت و معین کارگران و کارفرمایان کارگاه های کوچک شامل برخی از مقررات حمایتی قانون کار و تامین اجتماعی تصمیماتی را اتخاذ کنند اما اعضای شورای عالی کار هرگز نمی‌توانند در خصوص همه کارگران و کارفرمایان کشور چنین تصمیاتی را اتخاذ کنند.

وی با بیان اینکه این اقدام اخیر شورای عالی کار از طریق مراجع قضایی قابلیت پیگیری دارد افزود: با این حال جامعه کارگری حاضر است در این خصوص پیش از هر اقدامی با شرکای اجتماعی خود گفتگو مذاکره کند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اگر شرکای کارفرمایی و دولتی کارگران در شورای عالی کار با احیای سیستم بن کارگری به شیوه قبل از سال ۸۴ موافق هستند جامعه کارگری آماده است تا در این خصوص با آنها مذاکره کند.

وی یادآور شد: در این ساختار بن کارگری به جای آنکه نقدی به کارگران پرداخت شودبه شیوه کالایی توزیع می‌شد و علاوه بر ان دولت نیز در این میان منابعی را اختصاص می‌داد.

دبیر اجرایی خانه کارگر کارگران و سازمان تامین اجتماعی بن کارگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر