کد خبر: 187547 A

دبیر خانه کارگر کرمان:

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات کرمان گفت: وجوه پرداختی کارگران از بابت حق بیمه و درمان آنها به سازمان تامین اجتماعی از مصادیق بارز حق الناس است.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات کرمان گفت: وجوه پرداختی کارگران از بابت حق بیمه و درمان آنها به سازمان تامین اجتماعی از مصادیق بارز حق الناس است.

عباس کاربخش با بیان این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: هرگونه دخل و تصرف دیگران موجبات معصیت نابخشودگی و ضرر وزیان به جامعه کارگری خواهد بود.

به گفته این فعال کارگری در حال حاضر جمع کثیری از کارگران و تشکلات کارگری ازجمله کانونهای شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، بازنشسگان و جمعی از تعاونیهای مصرف کارگری و اعضای خانه کارگر و حتی تعدادی از کارگران شاغل در سازمان این استاند طی توماری از رئیس جمهوری درخواست نمودند تا از ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با سایر مراکز درمانی کشور جلوگیری نمایند.

دبیر اجرایی خانه کارگر کارگران و سازمان تامین اجتماعی ایلنا، کارگر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر