کد خبر: 172758 A

در نشستی که اعضای هیئت اجرایی خانه کارگرپاکدشت با شهردار و اعضای شورای این شهر داشتند در زمینه خدمات وبرنامه‌های آموزشی، در مانی، فرهنگی و ورزشی وسایر خدمات که به صورت رایگان تشکیلات خانه کارگر به کارگران عضو ارائه می‌شود بحثوتبادل نظر شد.

دبیر خانه کارگر شهرستان پاکدشت در دیدار با شهردار واعضای شورای این شهر از اهداف و برنامه‌های تشکیلات خانه کارگربا هدف از صیانت از نیروی کار خبرداد.

«عوض سلطانی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در نشستی که اعضای هیئت اجرایی خانه کارگرپاکدشت با شهردار و اعضای شورای این شهر داشتند در زمینه خدمات وبرنامه‌های آموزشی، در مانی، فرهنگی و ورزشی وسایر خدمات که به صورت رایگان تشکیلات خانه کارگر به کارگران عضو ارائه می‌شود بحثوتبادل نظر شد.

به گفته وی، یکی از موضوعات مطرح شده با شهردار و اعضای شورای شهر تغییر نام یکی از خیابانهای اصلی شهر، میدان ویا بوستان طبق مصوبه ستاد هفته کارگر به نام یکی از شهدای کارگر شهرستان بود.

وی در این خصوص سایر موارد مطرح شده از سوی اعضای هیت اجرایی خانه کارگر پاکدشت اظهار داشت: با توجه به محدودیت مکان آموزشهای رایگان خانه کارگر پاکدشت از شهردار این شهر تقاضای اختصاص جایگاه مناسب برای آموزش‌های وسایر خدمات فرهنگی شده است.

سلطانی همچنین اظهار داشت: همچنین خانه کارگر پاکدشت برای احداثمراکز رفاهی، ورزشی، و.. نیاز به یک قطعه زمین مناسب دارد که شخص شهردار و اعضای شورای شهر موافقت اولیه خود را بااین در خواست اعلام کردند.

وی در خاتمه ضمن ابراز تشکر از شهردار واعضای شورای شهر پاکدشت به دلیل همکاری با تشکیلات خانه کارگردر زمینه ساماندهی کارگران ساختمانی گفت: شهردار پاکدشت در خصوص اختصاص جایگاه ویژه‌ای در نقاط مشخصی از شهر با هدف ساماندهی کارگران ساختملای موافقت خود را اعلام کرد.

کارگران ساختمانی دبیر اجرایی خانه کارگر کارگران تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر