کد خبر: 165204 A

شهردار تهران:

اینکه می‌گویند در شهرداری تهران حقوق کارگران و کارکنان قرار است کاهش یابد و یا بخشی از آنان تعدیل شوند، شایعه است و هیچ کدام درست نیست / در حوزه منابع انسانی شهرداری تصمیم بر عدم جذب نیرو است و قصد تعدیل کارکنان را نداریم.

شهردار تهران ارتقای فرهنگی کارگران و کارکنان را عامل مهمی برای ارتقای فرهنگی شهر تهران و شهروندان اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد باقر قالیباف» در مراسم تجلیل از کارگران نمونه شهرداری تهران گفت: اگر به گفته خبرنگاران خارجی آثاری از تحریم در شهر تهران دیده نمی‌شود علتی جز تلاش کارگران و کارکنان شهرداری ندارد.

وی کارگران مجاهدین بی‌نام و نشان نامید و خاطر نشان کرد: کارگران باید قدر توفیق خدمت به ملت را بدانند و در این راه حتی این توفیق را با پول حلال نیز عوض نکنند.

قالیباف در ادامه وظیفه خود را خدمت خالصانه به کارگران اعلام کرد ویاد‌آور شد: اگر امروز در حل مشکلات شما لحظه‌ای درنگ کنم می‌توانید در پیشگاه خدا مرا نبخشید.

شهردار تهران یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری شهرداری را توجه به کارکنان شهرداری و خانواده آنان ذکر کرد وگفت: شهرداری خانواده‌ای ۶۵ هزارنفری است و ظیفه انسانی و همکاری ما تدوین برنامه‌ای فرهنگی برای خانواده‌های کارگران و کارکنان است.

وی نسبت به بعضی شایعات در رابطه با شهرداری تهران اظهار داشت: اینکه می‌گویند حقوق کارگران و کارکنان قرار است کاهش یابد و یا بخشی از آنان تعدیل شوند همه شایعه است و هیچ کدام درست نیست، در حوزه منابع انسانی شهرداری تصمیم بر عدم جذب نیرو است و قصد تعدیل کارکنان را نداریم.

قالیباف در خصوص پرداخت حقوق اضافه کاری کارکنان تصریح کرد: به همه مدیران ابلاغ کردم که اضافه کار نگیرند، اگر مدیری با این شرط مشکل دارد می‌تواند پست خود را‌‌ رها کند. از طرفی ۱۲۰ساعت اضافه کاری کارکنان وکارگران را در صورتی پرداخت می‌کنیم که کار انجام دهند قرار است ۵۰ ساعت اضافه کاری به همه پرداخت شود و از طرف دیگر به طور مثال اگر کسی ۲۵ ساعت اضافه کاری کند تا ۱۰۰ساعت به او پرداخت خواهد شد

شهردار تهران پرداخت هزینه درمان کارگران و خانواده‌شان را وظیفه شهرداری اعلام کردوگفت: درحال حاضر ۸۶۰نفر از کارکنان شهرداری تهران با مشکل جدی برای پرداخت هزینه‌های درمانی مواجه هستند و من با تمام توان تلاش می‌کنم تا هزینه‌هایی که بیمه تقبل نمی‌کند به این افراد پرداخت کنم.

کارگران شهرداری کارگران تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر