کد خبر: 165097 A

رئیس انجمن صنفی کارگران سنگ کار قم:

رئیس انجمن صنفی کارگران سنگ کار و کاشی کار استان قم، از افزایش ۲۵ درصدی افزایش مزد کارگران این صنف در سال ۹۳ خبر داد / وضعیت نامناسب و مبهم اقامت و اشتغال همکاران غیر ایرانی باعثشده است تا کار این گروه از کارگران ساختمانی همواره به قیمت نالزل‌تری عرضه شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران سنگ کار و کاشی کار استان قم از افزایش ۲۵ درصدی افزایش مزد کارگران این صنف در سال ۹۳ خبر داد.

«عباس شیری مهوار» با اعلام این خبر به ایلنا، در خصوص دستمزد سنگ کاران و کاشی کاران در سال ۹۳، اظهار داشت: در جلسه اخیر انجمن صنفی سنگ کاران و کاشی کاران استان قم که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، پیرامون قیمت کار سنگ کاران و کاشی کاران استان قم در سال ۹۳ بحثو بررسی شد.

رئیس انجمن صنفی سنگ کاران و کاشی کاران استان قم، گفت: نظرات مختلفی برای قیمت دستمزد سنگ کاران و کاشی کاران در سال ۹۳ مطرح شد و حتی برخی پیشنهاد افزایش دستمزد تا ۴۰ الی ۵۰ درصد را داشتند که این طرح به دلیل آنکه برخی اعضای انجمن، آن را غیرقابل قبول برای عموم مردم می‌دانستند با آن مخالفت کردند، اما در ‌‌نهایت همه اعضاء روی افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران سنگ کار و کاشی کار در سال ۹۳ اتفاق نظر پیدا کردند.

این فعال کارگری با یادآوری اینکه در حرفه سنگ بری و کارشی کاری نیز مانند سایر حرفه‌های ساختمانی کارگران ایرانی و غیر ایرانی بطور مشترک بازار کار را دراختیار دارند، گفت: وضعیت نامناسب و مبهم اقامت و اشتغال همکاران غیر ایرانی باعثشده است تا کار این گروه از کارگران ساختمانی همواره به قیمت نازل‌تری عرضه شود.

وی بابیان اینکه این مسئله در ‌‌نهایت از یکسو به سوء استفاده از توان نیروی کار و از سوی دیگر به کاسته شدن از کیفت کار منجر شده است، گفت: چنانچه شرایط طوری شود که همکاران غیر ایرانی ما نیر بتوانند مانند سایرکارگران ساختمانی فعالیت کنند، دیگر شاهد این نابسامانی‌ها نخواهیم بود.

کارگران ساختمانی کارگران قم دستمزد 93
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر