خبرگزاری کار ایران

| 03:33   
کد خبر : ۱۳۷۳۹۶۰

درخواست کارکنان بخش فروش بلیت مترو از بازرسان اداره کار

کارکنان بخش فروش بلیت مترو از اداره کار می‌خواهند که بر عملکرد پیمانکارِ مجموعه نظارت کند تا به راحتی و با ترفندهای مختلف، کارگران را از حداقل حقوقشان محروم نکند.

درخواست کارکنان بخش فروش بلیت مترو از بازرسان اداره کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارکنان بخش فروش بلیت مترو در تماس با ایلنا، به شرایط کار خود اعتراض کردند و خواستار بازرسی وزارت کار از وضعیتِ شغلی خود و عملکرد پیمانکار شدند. 

آن‌ها می‌گویند: شرکت رایانه شهر شهرداری تهران، پیمانکار پروژه فروش بلیت مترو، همچنان نسبت به مطالباتِ حداقلیِ کارگران بی‌توجه است و با ترفندهای مختلف کارگران را از حقوقشان محروم می‌کند. 

این کارکنان به تأخیر در پرداخت حقوق ماهیانه و همچنین تغییر روند معمول شیفت کاری خود معترض هستند. آن‌ها می‌گویند: کارفرما برای فرار از پرداختِ نوبت کاری، گردشِ هفتگیِ شیفتِ کاری نیروها را به گردشِ ماهانه تغییر داده به طوری که کارگران مجبور هستند یک ماه صبح و یک ماه عصر کار کنند. 

کارکنان با این شیوه‌ی جدید مخالف هستند و می‌گویند با این کار فشار کارشان مضاعف می‌شود. آن‌ها از اداره کار می‌خواهند که بر عملکرد پیمانکارِ مجموعه نظارت کند تا به راحتی و با ترفندهای مختلف، کارگران را از حداقل حقوقشان محروم نکند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    پیشنهاد امروز