کد خبر: 1238525 A

حسین حبیبی:

حسین حبیبی از احتمال اصلاح لایحه بودجه به ضرر دستمزد کارگران ابراز نگرانی کرد.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) به خبرنگار ایلنا گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت درراه است. درجزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت به شماره ۱۲۹۴۱۰ مورخ ۲۵ / ۲.۱۴۰۱ آمده است عبارت «به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران» حذف می‌شود؛ عبارت «افزایش حقوق مشمولان قانون کار اعم از شاغلین دردستگاههای دولتی وبخش خصوصی وعمومی که مشمول حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورایعالی کار نمی‌شوند مشابه دستگاههای اجرایی کشور و به میران حداکثر تا (۱۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود» درپایان جزء اضافه می‌شود؛ به این ترتیب افزایش ده درصدی مزد برای گروهی از کارگران قانونی می‌شود.  ایا می خواهند غیرحداقل بگیران را از حقوق مزدی محروم سازند؟

وی اضافه کرد: با حذف جزء ۴بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ اتفاقی که رخ خواهد داد، سرگردانی و محرومیت کارگران از چتر حمایتی قانون اساسی و قانون کار قانونمند می‌شود؛ در واقع بخشی از کارگران مشمول قانون کار، غیرقانونی از گستره تصمیمات مزدی شورایعالی کار کنار گذاشته می‌شوند.

به گفته حبیبی، عبارت افزایش حقوق مشمولان قانون کاراعم از شاغلین در دستگاههای دولتی وبخش خصوصی وعمومی که مشمول حداقل حقوق تعیبن شده از سوی شورای عالی کار نمی‌شوند، مشابه کارکنان دستگاههای اجرایی کشور وبه میزان حداکثر تا (۱۰ ٪) نسبت به سال ۱۴۰۰تعیین می‌شود، معنایی جز محرومیت کارگران از حقوق بدیهی قانونی ندارد.

این فعال کارگری با بیان اینکه «حقوق کارگران مشمولان قانون کار همه‌ساله توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود» تاکید می‌کند: وفق ماده ۲ قانون کار کارگر از لحاظ این قانون‌کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود وسایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند؛ چرا درلایحه اصلاحی بودجه آورده‌اند «کارگران دستگاههای دولتی و بخش خصوصی وعمومی»؛ آیا این قانون گریزی نیست؟ درواقع اعلام کرده‌اند کارگرانی دردولت، بخش خصوصی وعمومی هستند که مشمول قانون کار هستند ولی مشمول حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورایعالی کارنمی شوند؛ این یک تناقض آشکار است؛ مگر می‌شود کارگر رابطه حقوقی واداری داشته باشد ولی رابطه مزدی نداشته باشد؛ بعد چرا بخش خصوصی وعمومی را داخل کرده اید؟

حبیبی می‌افزاید: اگر زیر پا گذاشتن تصمیمات مزدی شورایعالی کار، نهادینه شود، مسیری برای اصلاح قانون کار و مزد توافقی باز کرده‌اند که در کنار قراردادهای موقت، کارگران را از تمام حمایت‌های قانونی حتی مزد مصوب، محروم سازند؛ این حملات به دستمزد اول با تصویب نامه پانزدهم اردیبهشت دولت آغاز شد حالا هم زمزمه‌های اصلاحیه بودجه به گوش می‌رسد.

او با بیان اینکه «بخشی از لایحه اصلاحیه بودجه مربوط به دستمزد است» ادامه می‌دهد: باید این بخش لایحه متوقف و عین مصوبات شورایعالی کار برای تمام کارگران کشور فارغ از هر بخشی که کار می‌کنند، اجرا شود؛ هر کارگری که مشمول قانون کار و بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است، باید بدون چون و چرا مشمول افزایش مزدی شورایعالی کار شود.

 

انتهای پیام/
مزد 1401 افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت افزایش ده درصدی مزد سایر سطوح لایحه اصلاحیه قانون بودجه 1401
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر