کد خبر: 179728 A

رئیس دانشگاه شهرکرد معاون اداری مالی، مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیر امور پژوهشی دانشگاه شهرکرد را تغییر داد.

رئیس دانشگاه شهرکرد معاون اداری مالی، مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیر امور پژوهشی دانشگاه شهرکرد را تغییر داد.

به گزارش ایلنا، دکتر اسماعیل اسدی در احکام جداگانه‌ای دکتر شجاع قربانی از اعضای هیأت علمی دانشکده‌ی کشاورزی را به عنوان معاون امور اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه، دکتر سعید حبیبیان از اعضای هیأت علمی دانشکده‌ی دامپزشکی را به عنوان مدیر تحصیلات تکمیلی و دکتر امین بی‌غم‌صادق از اعضای هیأت علمی دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه شهرکرد را به عنوان مدیر امور پژوهشی این دانشگاه منصوب ک

ااسدی، تلاش در جهت اعتلا و ترویج فرهنگ غنی اسلامی، عدالت و قانون‌گرایی در امور اجرایی و تصمیم‌گیری، توسعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری، پاسخگو بودن و افزایش رضایت شغلی و تعلق سازمانی در بین همکاران، تعامل سازنده با مجموعه‌های درون سازمانی و بیرون سازمانی، صرفه‌جویی و پرهیز از تجمل‌گرایی در راستای تأکید مقام معظم رهبری به مقوله‌ی اقتصاد مقاومتی، تأکید به سبک مدیریت مشارکتی، دقت و سرعت در انجام وظایف سازمانی، برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت بر مجموعه‌ی تحت مدیریت خویش را از عوامل موفقیت مدیران جدید برشمرد و برای ایشان آرزوی موفقیت نموده است.

شایان ذکر است رئیس دانشگاه شهرکرد، در مکتوبه‌ی جداگانه از زحمات دکتر داود قنبریان در زمان تصدی معاونت اداری مالی دانشگاه، دکتر محسن مبینی در زمان تصدی مدیریت تحصیلات تکمیلی و دکتر فریبز خواجه‌علی در زمان تصدی مدیریت امور پژوهشی دانشگاه شهرکرد تشکر و قدردانی نمود.

اقتصاد مقاومتی تحصیلات تکمیلی ترویج فرهنگ صرفه جویی قانون کشاورزی معاون مقام معظم رهبری شهرکرد دامپزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر