کد خبر: 239700 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

مرکز آمار ایران نرخ تورم آذرماه سال ۹۳ برای مناطق روستایی کشور را ۱۶ درصد اعلام کرد. نرخ تورم ماهانه مناطق یادشده نسبت به ماه گذشته(۱۷.۳) معادل ۱.۳ درصد کاهش یافته است.

مرکز آمار ایران نرخ تورم آذرماه سال ۹۳ برای مناطق روستایی کشور را ۱۶ درصد اعلام کرد. نرخ تورم ماهانه مناطق یادشده نسبت به ماه گذشته(۱۷.۳) معادل ۱.۳ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا، از گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور برای آذرماه سال ۹۳، براساس سال پایه ۹۰ افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۱ درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(۱۲.۱) افزایش یافته است.

شاخص کل(بر مبنای ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در آذر ماه سال ۱۳۹۳ عدد ۲۱۳.۲ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل از ۲.۲ درصد رشد برخوردار شده است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۳۷.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۳۴.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد رشد نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۶ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۳.۱ درصد رشد نشان داد.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۲ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲.۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۳(۱۴.۸) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در آذر ماه ۹۳ به رقم ۱۹۶.۹ رسید که ۰.۸ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۶ درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۸.۶ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۳(۱۹.۴) کاهش یافته است.

ایران تورم رشد شاخص درصد سال ماه مناطق کاهش نرخ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر