کد خبر: 236612 A

معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد؛

اقتصاد مسیر خروج از رکود خود را آغاز کرده و در مرحله بازیابی توان از دست رفته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در فصل تابستان امسال خبر داد و گفت: اقتصاد مسیر خروج از رکود خود را آغاز کرده و در مرحله بازیابی توان از دست رفته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی میزان تولید ناخالص داخلی کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳(به قیمت پایه ثابت سال ۱۳۸۳) را هزار و بیست و سه هزار میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: رشد متغیر مزبور نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۲ معادل ۴ درصد بوده است.

وی با اشاره به رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیتهای اقتصادی افزود: در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۳، گروه کشاورزی معادل ۳.۲ درصد، گروه نفت معادل ۹.۲ درصد، گروه صنایع و معادن معادل ۷.۲ درصد و گروه خدمات معادل ۲.۵ درصد رشد را تجربه کرده اند؛ این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته(شش ماهه اول سال ۱۳۹۲) تمام گروه های اقتصادی به غیر از گروه کشاورزی از رشد منفی برخوردار بوده اند.

وی در خصوص رشد گروه های مختلف اقتصادی نیز اظهار داشت که در فصل تابستان ۱۳۹۳، گروه کشاورزی معادل ۳.۲ درصد، گروه نفت معادل ۱۰.۷ درصد، گروه صنایع و معادن معادل ۷.۲ درصد و گروه خدمات نیز معادل ۱.۹ درصد رشد داشته اند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با یادآوری رشد منفی تولید ناخالص داخلی طی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، گفت: طی سالهای مزبور، اقتصاد کشور ۸ فصل متوالی انقباض را تجربه کرد و رشدهای بدست آمده در سه ماه و شش ماهه سال ۱۳۹۳ گواه این ادعاست که اقتصاد در مسیر بازیابی توان از دست رفته خود قرار گرفته است.

قربانی با مقایسه حجم تولید ناخالص داخلی(به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳) در فصل تابستان سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳، میزان متغیر مزبور در فصل دوم سال ۱۳۹۳ را معادل ۵۴۳ و در فصل دوم سال ۱۳۹۰ معادل ۵۸۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل دوم سال ۱۳۹۳ همچنان به میزان ۶.۵ درصد از رقم مشابه آن در سال ۱۳۹۰ کمتر است.

وی با اشاره به نقش تاثیرگذار نظام بانکی در زمینه خروج از رکود، خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۷۷۲.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده در هفت ماهه منتهی به مهر ۱۳۹۳، حدود ۶۰ درصد از تسهیلات پرداخت شده با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده که البته نسبت مزبور در بخش صنعت و معدن به رقم قابل توجه ۷۹.۴ درصد بالغ شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص تجدید نظر در رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی فصل اول و تقلیل آن به رقم ۴.۴ درصد نیز، گفت: ارقام تولید ناخالص داخلی فصلی محاسبه شده، ارقامی مقدماتی و قابل تجدیدنظر است؛ لذا براساس دریافت برخی آمارهای جدید، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ از ۴.۶ به ۴.۴ درصد تعدیل شده است.

قربانی در خصوص بالا بودن میزان رشد اقتصادی ۴.۴ درصد فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رشد ۳.۷ درصدی فصل دوم سال ۱۳۹۳، گفت: اقتصاد ایران بیشترین انقباض را در فصل اول سال ۱۳۹۲ تجربه کرد؛ به طوری که رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال ۱۳۹۲ در سطحی معادل ۴.۱ - درصد قرار گرفت؛ این در حالی است که متغیر مزبور در فصل دوم سال ۱۳۹۲ رشدی معادل ۰.۹ - درصد را تجربه کرد. برهمین اساس و همان گونه که قبلا نیز اعلام شد، رشد فصل های پس از بهار در سال ۱۳۹۳ به طور طبیعی باید ملایم تر از رشد آن در بهار ۱۳۹۳ باشد. از این رو و مطابق با انتظارات پیشین، رشد تولید ناخالص داخلی(به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳) در فصل دوم ۱۳۹۳ اندکی نسبت به فصل اول کاهش یافت و به رقم ۳.۷ درصد رسید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی به رشد تولید ناخالص داخلی(به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳) برحسب اقلام هزینه نهایی، به رشد ۳.۷ درصدی مصرف خصوصی و ۳.۳ درصدی مصرف دولتی در نیمه اول امسال اشاره کرد و افزود: مصرف خصوصی از طرح بودجه خانوار مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی استخراج شده و نشانگر مصرفی است که خانوارها انجام می دهند.

قربانی مخارج دولت را دارای دو بخش مصرفی و سرمایه گذاری عنوان و تصریح کرد: مصارف دولت در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ معادل ۳.۳ درصد رشد داشته است.

وی به رشد ۱۵.۸ درصدی سرمایه گذاری در کشور(بخش دولتی و خصوصی) در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ اشاره و آن را در مقایسه با رشد ۱۶.۵ - درصد مقطع مشابه سال گذشته(شش ماهه نخست سال ۱۳۹۲) مثبت ارزیابی کرد و گفت: سال گذشته اقتصاد کشور روندی نگران کننده در بحثسرمایه گذاری را تجربه می کرد که خوشبختانه این روند به سمت مثبت اصلاح شده است.

وی با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری در کشور خاطرنشان کرد: استمرار رشد اقتصادی بدون توجه به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور، بی معنا خواهد بود؛ لذا برای آنکه بخواهیم رشدی پایدار در اقتصاد را تجربه کنیم؛ ضرورتاً می بایست، سرمایه گذاری مناسب در اقتصاد صورت گرفته و رشد آن در سطحی قابل قبول و در حال بهبود قرار گیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اجزای سرمایه گذاری در کشور، رشد سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات و ساختمان در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ را معادل ۱۵.۸ درصد ذکر کرد و افزود: رشد سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات در فصل اول سال ۱۳۹۳ معادل ۱۷ درصد و در فصل دوم معادل ۱۴.۷ درصد بوده است.

وی با اشاره به رشد قابل توجه سرمایه گذاری در بخش ساختمان در فصل دوم سال ۱۳۹۲، رشد متغیر مزبور در فصل تابستان ۱۳۹۳ را معادل ۳۳ درصد دانست و گفت که این رقم نسبت به رشد آن در فصل نخست سال ۱۳۹۳(۴.۱ - درصد) افزایش قابل توجهی نشان می دهد.

قربانی در پایان اظهار داشت که رشد قابل توجه سرمایه گذاری در بخش ساختمان در فصل تابستان سال ۱۳۹۳، عمدتاً از افزایش مخارج عمرانی دولت نشات گرفته است.

اقتصاد کشور بانک مرکزی بودجه دولتی و خصوصی رشد رشد اقتصادی صنایع و معادن صنعت و معدن گروه های مختلف نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر