کد خبر: 236334 A

بانک مرکزی اعلام کرد:

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۲ معادل ۱۷.۲ درصد می باشد. این نرخ در آبانماه ۱۸.۲ درصد بود.

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۲ معادل ۱۷.۲ درصد می باشد. این نرخ در آبانماه ۱۸.۲ درصد بود.

به گزارش ایلنا، از خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۹۰ که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه ۱۳۹۳ به عدد ۲۱۱.۷ رسید که نسبت به ماه قبل۱.۹ درصد افزایش یافت.

همچنین شاخص مذکور در آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۷ درصد افزایش داشته است.

ایران تورم شاخص درصد سال کاهش مرکزی بانک نرخ ۲درصد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر