کد خبر: 216956 A

بر اساس مصوبه هیأت وزیران صورت گرفت:

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، خانوارهای مشمول دریافت بسته حمایت غذایی در مرحله دوم ۱۱ درصد نسبت به مرحله قبل افزایش یافت.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، خانوارهای مشمول دریافت بسته حمایت غذایی در مرحله دوم ۱۱ درصد نسبت به مرحله قبل افزایش یافت.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در مصوبه هیأت وزیران آمده است: هیات وزیران در جلسه ۲۰/۷ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۶۷۵۶ مورخ ۲۰/۷ / ۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بسته حمایت غذایی در مرحله دوم طرح حمایت غذایی موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۱۳۶ / ت ۵۰۵۳۹ ه مورخ ۲۴/۳ / ۱۳۹۳ به شرح جدول زیر تعیین می شود:

۱ - نهادهای حمایتی با دو میلیون و ۹۴۰ هزار و ۹۹۸ خانوار و ۷ میلیون و ۱۰ هزار و ۴۰۳ نفر می باشند.

۲ - سایر اشخاص شناسایی شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۱۲هزار و ۹۹۷خانوار و با

۸۵۱ هزارو ۹۸۸می باشند.

و در مجموع ۳میلیون و ۱۵۳هزارو ۹۹۵خانوار و ۷میلیون و ۸۶۲هزار و۳۹۱ تحت پوشش بسته حمایت غذایی قرار می گیرند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷ / ۲۳ برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و سازمان هدفمند سازی یارانه ها ابلاغ کرد.

اسحاق جهانگیری پوشش جدول دولت رییس جمهوری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معاون اول معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یارانه ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر