کد خبر: 212948 A

عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد:

بانکها با ارائه سرویس های الکترونیکی توانستند سی برابر حجم پول را جابجا کنند.

عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد میزان مبادلات از طریق بانکداری الکترونیک را ۴۲۶ هزار و و ۱۰۲ میلیارد تومان اعلام کرد وگفت: این درحالی است که میزان اسکناس مسکوک در دست مردم ۲۹ هزار و ۸۲ میلیارد تومان است و بنابراین در شش ماه گذشته ۱۵ برابر حجم اسکناس مسکوک در دست مردم از طریق صنعت بانکداری جابجا شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد وادی دار عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد در مراسم تجلیل از برگزیده گان کنکور۹۳ میزان اسکناس مسکوک در شش ماه گذشته دست مردم را ۲۹هزار و ۸۲ میلیارد تومان اعلام کرد وگفت: برای شش ماه گذشته ۱۵ برابر حجم اسکناس در صنعت بانکداری از طریق با نکداری الکترونیک جابجا شده است ودر حال حاضر میزان مبادلات از طریق با نکداری الکترونیک ۴۲۶ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان است.

وی افزود: بانکها با ارائه سرویس های الکترونیکی توانستند سی برابر حجم پول را جابجا کنند.

وادی دار در صد کل نقدینگی کشور را ۴.۷ درصد اعلام کرد و افزود: این میزان باید به کمتر از یک درصد برسد در حال حاضر حجم سرانه اسکناس در کشور نسبت به جمعیت بالاست و قابل مقایسه با دیگر کشورهایی که از بانکداری الکترونیک استفاده می کنند نیست.

عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد با اشاره به فعالیت بانک پاسارگاد در بانکداری الکترونیک ادامه داد: در شهریور ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بانک پاسارگاد در تراکنش ها ۶۰ درصد رشد و به لحاظ مبلغ ۷۰ درصد افزایش داشته است و این نشان دهنده توجه موسسه به سطح کمی و کیفی خدمات است.

وی ادامه داد: در موبایل بانک نیز در شهریور ما ه امسال نسبت به مشابه سال گذشته به لحاظ مبلغی ۲۰۰ درصد رشد داشته ایم.

وادی دار در خصوص صدور اسناد به صورت غیر حضوری گفت: در حال حاضر تنها ۶ درصد از عملیات صدور اسناد با حضور مردم در شعب بانک پاسارگاد انجام می شود و ۹۴ درصد این عملیات از طریق سرویسهای اتوماتیک POSو ATM صورت می گیرد.

بانک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر