کد خبر: 189671 A

سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد:

سازمان جهانی کار تخمین می زند تا ۱۵ سال آینده جهان به حدود ۶۷۰ میلیون شغل نیازمند باشد. همکاری کشورها و پیمان جمعی برای مقابله با گسترش بیکاری؛ از جمله اهدافی است که ILO در این سند پیش بینی کرده است.

سازمان جهانی کار با اعلام نیاز جهان به حدود ۶۷۰ میلیون شغل جدید تا ۱۵ سال آینده، خواستار تدوین یک استراتژی مشترک بین کشورها برای حل معضل اشتغال جوانان تا سال ۲۰۲۰ شد.

به گزارش ایلنا، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود با تاکید بر طراحی سند رشد فراگیر و کار مناسب به عنوان اهداف جدید توسعه در کشورها اعلام کرد: از این طریق، سازمان ملل یک گام برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه رسیدن به اشتغال کامل و کار مناسب برای ۷ میلیاردنفر نزدیک تر شده است.

سازمان جهانی کار تخمین می زند تا ۱۵ سال آینده جهان به حدود ۶۷۰ میلیون شغل نیازمند باشد. همکاری کشورها و پیمان جمعی برای مقابله با گسترش بیکاری؛ از جمله اهدافی است که ILO در این سند پیش بینی کرده است.

در قالب برنامه بلندپروازانه سازمان جهانی کار، از جامعه بین المللی خواسته شده تا سال ۲۰۳۰ برای رسیدن به اشتغال کامل، مولد، مناسب و معقول برای همه زنان و مردان از جمله برای جوانان و افراد معلول و همچنین دستیابی به دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر تلاش کنند.

همچنین تاکیدات ویژه ای نیز به منظور تلاش برای کاهش بیکاری جوانان، مهارت آموزی از طریق فنی و حرفه ای و کارآفرینی شده است. پیشنهاد شده تا کشورها به یک استراتژی مشترک در زمینه اشتغال زایی برای جوانان تا سال ۲۰۲۰ دست یابند.

از سویی به ریشه کن شدن کار اجباری و پایان دادن به کار کودکان در تمامی اشکال آن تا سال ۲۰۲۵ نیز تاکید شده است. با این حال، هنوز ۱۶۸ میلیون کودک کارگر در سطح جهان مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد، ۲۱ میلیون نفر قربانی کار اجباری هستند.

اشتغال بیکاری جامعه بین المللی جهان دستمزد رشد زنان سازمان ملل فنی و حرفه ای کودکان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر