کد خبر: 182442 A

در دفتر معاون اجرایی رییس جمهوری برگزار شد;

ششمین جلسه پیگیری تصمیمات سفرهای رئیس جمهوری اسلامی ایران و کاروان تدبیر و امید در دفتر معاونت اجرایی رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایلنا، ششمین جلسه پیگیری تصمیمات سفرهای ریاست جمهوری اسلامی ایران به همراه کاروان تدبیر و امید در دفتر معاونت اجرایی رئیس جمهور برگزار شد.

تصمیمات متخذه در حوزه های مربوط به گردشگری و میراثفرهنگی، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، محیط زیست، بازارچه های مرزی، آموزشهای فنی و حرفه ای ومهارتهای شغلی، آبهای مرزی و پاکسازی اروند، پروژه های بهداشتی درمانی، مورد پیگیری قرار گرفت و برنامه زمانبندی اجرای این تصمیمات در استانهای خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، و ایلام و نیز مقدمات پیگیری تصمیمات سفر استان لرستان کنترل شد.

درجلسه مذکور که در حضور معاون اجرایی رئیس جمهور به مدت سه ساعت برگزار شد، اکبر ترکان، مشاورعالی رئیس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد، سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان گردشگری و میراثفرهنگی و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان آموزشهای فنی وحرفه ای کشور و معاونان وزرای کشور و بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناسان و مدیران سازمانهای مذکور حضور داشتند و جزئیات امور مورد پیگیری قرار گرفت.

امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دولت رئیس جمهور رییس جمهوری سیستان و بلوچستان معاون معاون رئیس جمهور مناطق آزاد ایلام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر