کد خبر: 179652 A

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی خبرداد:

مودیان مالیات بر ارزش افزوده می توانند تا پانزدهم تیرماه و از طریق سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW. EVAT. IR نسبت به ارائه الکترونیکی اظهارنامه های دوره بهار ۹۳ و پرداخت مالیات اقدام کنند

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مودیان مالیات بر ارزش افزوده می توانند تا پانزدهم تیرماه، اظهارنامه های دوره بهار ۹۳ را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، علیرضا طاری بخش با اشاره به اینکه تا کنون طی ۵ مرحله فراخوان، ۴۳۰ هزار مودی حقیقی و حقوقی مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند، گفت: این دسته از مودیان مالیات بر ارزش افزوده موظف اند هر سه ماه یک بار اظهارنامه های مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.
وی افزود: مودیان مالیات بر ارزش افزوده می توانند تا پانزدهم تیرماه و از طریق سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW. EVAT. IR نسبت به ارائه الکترونیکی اظهارنامه های دوره بهار ۹۳ و پرداخت مالیات اقدام کنند. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تمامی فعالان اقتصادی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند، خاطرنشان کرد: صرفا مودیانی که طبق فراخوان های سازمان امور مالیاتی کشور در این نظام ثبت نام کرده اند و گواهی ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده دریافت نموده اند مشمول این قانون هستند و اگر هر شخصی به هر دلیلی بدون اینکه مشمول قانون باشد از مصرف کننده نرخی بابت مالیات بر ارزش افزوده دریافت نماید، گران فروش محسوب شده و در چارچوب مقررات با این افراد برخورد قانونی می شود.

روابط عمومی سازمان قانون مالیات مالیات بر ارزش افزوده معاون امور فراخوان بهار مالیاتی اظهارنامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر