کد خبر: 175244 A

مدیرعامل پرداخت نوین؛

با راه اندازی موبایل پوز، پایانه های جدیدی به بازار ارائه می شود که براساس آن بخش های فیزیکی و پرینتری حذف و خدمات همراه در خانه مشتریان ارائه خواهد شد.

مدیرعامل پرداخت نوین با بیان اینکه ۵۰ درصد تراکنش ها مانده گیری است، گفت: این روش غیراستاندارد است و برای تراکنش سازی استفاده می شود که هم شبکه و هم پرداخت های الکترونیک تحت تاثیر قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمدمیردامادی، مدیرعامل پرداخت نوین در مراسم رونمایی محصولات جدید که در هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه برگزار شد، گفت: ایجاد کیوسک های جدید در محیط های سرپوشیده برای ارائه خدمات مانده گیری، پرداخت قبوض، ارائه خدمات شهروندی، دستگاه فروش خودکار با هدف ارائه خدمات شهری مانند بلیت مترو و اتوبوس و محصولات فرهنگی از محصولات جدید قابل ارایه در نظام بانکی کشور است.

میردامادی دو محصول موبایل پوز و پرداخت قبوض، خرید شارژ و امور خیریه از طریق تلفن همراه را از دیگر محصولات جدید در بازار بانکی کشور عنوان کرد و افزود: با راه اندازی موبایل پوز، پایانه های جدیدی به بازار ارائه می شود که براساس آن بخش های فیزیکی و پرینتری حذف و خدمات همراه در خانه مشتریان ارائه خواهد شد.

وی همچنین گفت: پرداخت قبوض، خرید شارژ و امور خیریه را از طریق دستگاه های تلفن همراه به صورت GPRS امکانپذیر می کند.

مدیرعامل پرداخت نوین در مورد کارمزد مانده گیری که از امروز در سیستم بانکی اجرایی شده است، گفت: این امر منجر به تغییر اندازه بازار می شود زیرا نیمه از تراکنش ها، تراکنش های شبکه شاپرک مانده گیری است که این رقم غیرواقعی است.

وی ادامه داد: زمانی که کارمزدها از خود مشتریان دریافت شود کنترل مناسبی در این بخش ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد تراکنش ها مانده گیری است خاطرنشان کرد: این روش غیراستاندارد است و برای تراکنش سازی استفاده می شود که هم شبکه و هم پرداخت های الکترونیک تحت تاثیر قرار می گیرد.

50درصد تراکنش ها مانده گیری است/خدمات همراه در خانه مشتریان انجام می‌شود
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر