کد خبر: 175235 A

با توجه به ابطال پروانه های صادره توسط اتحادیه طلا و جواهر و به استناد قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و اختیارات حاصل از ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، منوط به اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تمام واحدهای صنفی دارای مجوز اتحادیه کشوری طلا و جواهر که به فعالیت صرافی اشتغال داشتند، باید از بانک مرکزی مجوز دریافت نمایند.

به گزارش ایلنا، ادامه فعالیت تمامی واحدهای صنفی که تاکنون با مجوز اتحادیه کشوری طلا و جواهر به فعالیت صرافی اشتغال داشتند، با توجه به تصمیمات اخیر و ابطال پروانه های صادره توسط اتحادیه فوق الذکر و به استناد قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و اختیارات حاصل از ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، منوط به اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

به همین منظور ضروری است اشخاص مزبور حداکثر تا تاریخ ۳۰/۴ / ۹۳ با مراجعه به سامانه اینترنتی بانک مرکزی به نشانی www. nbfi. cbi. ir(قسمت صرافی ها - ثبت نام اتحادیه های صنفی) ضمن درج اطلاعات خواسته شده در سامانه مذکور نسبت به ثبت درخواست خود مبنی بر اخذ مجوزهای لازم جهت فعالیت در چارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

سایر مراحل صدور مجوز از سوی بانک مرکزی متعاقبا از طریق همین درگاه و همچنین مکاتبه با ثبت نام کنندگان به اطلاع خواهد رسید.

صرافی‌ها ملزم به دریافت مجوز از بانک مرکزی شدند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر