کد خبر: 138554 A

مدیر عامل سابق بانک تات در گفتگو با ایلنا:

منابع آزاد شده از ادغام بانکها قدرت وام دهی را افزایش می‌دهد و موجب سود آوری، توسعه و اشتغال بیشتر خواهد شد البته باید در این راستا رضایت مردم را نیز جلب کرد.

از زمان صدور این بخشنامه، انتقاداتی از بطن بانک مرکزی نیز بوجود آمد و به نظر می‌رسد این گونه بخش نامه‌ها به صورت دستوری و با سرعت و بدون کار‌شناسی دقیق صادر می‌شود و در ‌‌نهایت نیز لغو خواهد شد.

حسینی هاشمی، مدیر عامل سابق بانک تات در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص لغو مصوبه کاهش ۲۰ درصدی شعب بانک‌ها اظهار داشت: کاهش تعداد بانک‌ها مشکلاتی را برای مردم بوجود می‌آورد و میزان دسترسی مردم منطقه را به شعب مورد نظرشان کاهش می‌داد.

وی افزود: از زمان صدور این بخشنامه، انتقاداتی از بطن بانک مرکزی نیز بوجود آمد و به نظر می‌رسد این گونه بخش نامه‌ها به صورت دستوری و با سرعت و بدون کار‌شناسی دقیق صادر می‌شود و در ‌‌نهایت نیز لغو می‌شود.

مدیر عامل سابق بانک تات با بیان اینکه در صورت کاهش ۲۰ درصدی شعب بانکها می‌توان منابع را برای وام در نظر گرفت گفت: منابع آزاد شده از ادغام بانکها قدرت وام دهی را افزایش می‌دهد و موجب سود آوری، توسعه و اشتغال بیشتر خواهد شد البته باید در این راستا رضایت مردم را نیز جلب کرد.

وی با اشاره به نمونه‌ای از ادغام بانک‌ها در اسلامشهر گفت: زمانی که قصد داشتیم شعبه‌ای زیان ده در اسلامشهر را ادغام کنیم مردم منطقه اعتراض کردند و همین نارضایتی موجب شد این اتفاق نیفتد.

حسینی هاشمی افزود: به نظر می‌رسد برای چنین تصمیماتی بهتر است ابتدا بانک‌های قدیمی که زیان ده هستند را ادغام کنند تا حذف شعب باعثکاستی در ارائه خدمات نشود.

به گزارش ایلنا، شانزده اسفند ۹۱، بانک مرکزی مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به کاهش ۲۰ درصدی شعب خود تا پایان شهریور شدند. به دنبال ابلاغ این مصوبه، اغلب بانک‌ها و موسسات ضمن مثبت دانستن اصل مصوبه، نسبت جزئیات آن انتقاد داشتند.

مصوبه کاهش ۲۰ درصدی شعب بانک‌ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر