کد خبر: 138407 A

با حکم رییس‌جمهور؛

قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود.

اکبرکمیجانی با حکم رییس جمهوری به سمت قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.

به گزارش ایلنا، به استناد تبصره(۱) ماده(۸۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۳۸۹) و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۲.۱۰. ۳۰ مجمع عمومی فوق العاده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اکبر کمیجانی به سمت «قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منصوب شد.

گفتنی است طبق تبصره ذیل ماده یادشده، قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود.

بانک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر