کد خبر: 112830 A

در حاشیه اجلاس صندوق بین المللی پول صورت گرفت؛

رییس کل سازمان سرمایه گذاری ایران در ادامه از وزیر خزانه داری فرانسه حمایت آن دولت را از سند همکاری CAS در هیات بانک جهانی را خواستار شد.

فرانسه برای همکاری در راستای گشایش بن بست به وجود آمده با بانک‌های تجاری کشورمان اعلام آمادگی کرد.

به گزارش ایلنا، فرانسه از همکاری با ایران برای گشایش بن بست ارتباط بین بانکی دو کشور اعلام آمادگی کرد.

دو کشور در مورد نحوه باز پرداخت اقساط بانک‌های تجاری به تفاهم رسیدند.

این تفاهم در حاشیه اجلاس صندوق بین المللی پول و در دیدار آنتونی لکویین، معاون خزانه داری فرانسه و بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد.

رییس کل سازمان سرمایه گذاری در ادامه از وزیر خزانه داری فرانسه حمایت آن دولت را از سند همکاری CAS در هیات بانک جهانی را خواستار شد.

اقتصاد ایران دولت سرمایه گذاری صندوق بین المللی پول فرانسه معاون معاون وزیر آمادگی گشایش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر