وزیر علوم:

ایلنا: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: سرانه امکانات ورزشی برای هر دانشجوی کشور در سال جاری یک متر مربع بوده که با اتخاذ…