کد خبر: 698561 A

کمان های کارگران آماده شلیک می شود

جواد رمضی سرپرست فدراسیون ورزش کارگری در نشستی با غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان پیرامون بررسی راهکارهای گسترش این رشته ورزشی در خانواده کار و تلاش بحث و تبادل نظر نمودند.

به گزارش ایلنا، در این نشست جواد رمضی سرپرست فدراسیون ورزش کارگری، مجید احتشام زاده معاون فنی و ورزشی و مصطفی عطری مدیر روابط عمومی و فرهنگی فدراسیون با غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان پیرامون بررسی راهکارهای گسترش و تعمیم رشته ورزشی تیراندازی با کمان در خانواده بزرگ کار و تلاش بحث و تبادل نظر نمودند.

در این جلسه مواردی از قبیل گسترش ورزش تیراندازی با کمان در بین اعضای جامعه کارگری، آموزش مربیان، مشارکت و همکاری در زمینه تجهیز و راه اندازی مراکز ورزش تیراندازی با کمان در مجموعه‌های کارگران سطح کشور، حضور کارگران در لیگ‌های تیراندازی با کمان، برگزاری مسابقات و استفاده از ظرفیت‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تیراندازی با کمان شعبانی بهار مصطفی عطری جواد رمضی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر