کد خبر: 693292 A

اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی

در حال حاضرهمبسته ورزش ،ارتقای نشاط اجتماعی ،کاهش آسیب های اجتماعی ،مهارت افزایی و صیانت از سرمایه های انسانی جامعه کار و تولید کارگراز مهم ترین رویکرد های معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت متبوع است که به تقویت کارگر خلاق به عنوان گام برمیدارد و ما نیز باید با همین تغییر نسبت به سلامت و شادابی و نشاط کارگران برنامه ریزی کنیم.

به گزارش ایلنا ،اولین همایش ملی کاوش درعلوم ورزشی با ارائه 40 مقاله از سوی اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در محل دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در این همایش که با حضور فرزاد حیدری مدیرکل ورزش کارگری، دکتر کارگررییس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه ، جواد رمضی سرپرست فدراسیوان کارگری ، دکترابتهاج مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی ومعاون اداره کل امور اجتماعی ، معاونین و روسای ادارات اداره کل امور ورزشی، مدیران و روسای ورزش کارگری استانها برگزار شد.در ابتدا رییس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی با خیر مقدم به مدیران و کارشناسان ورزش کارگری از اعلام آمادگی دانشکده تربیت بدنی برای همکاری های بیشتر با ورزش کارگری خبر داد.

در ادامه فرزاد حیدری مدیرکل امور ورزشی با خیر مقدم به شرکت کنندگان گفت: اصل و پایه و بنیان همه فعالیت هایی که  انجام می گیرد صیانت از نیروی کار و ارتقاء سلامت و شادابی و حفظ کرامت آنان است.

حیدری افزود:به طور قطع و یقین ورزش کارگری باید به روز سازی شود و ما به عنوان تصمیم گیران و تصمیم سازان ورزش کارگری از طریق همایش های علمی و کاربردی با مشارکت نهاد مهمی مثل دانشکده تربیت بدنی راه و مسیر علمی شدن ورزش کارگری را باید فراهم کنیم.

وی همچنین افزود: وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی همواره به دنبال تعامل و استفاده از تجارب محافل علمی و دانشگاهی بوده است و تاکیید بر تقویت این تعامل در برنامه ریزی ها،تصمیم سازیها و تصمیم گیری ها در این وزارت و دستگاههای اجرایی تابعه خود دارد.

او خاطر نشان کرد:سهم ورزش در سبد خانوار کارگران و خانواده هایشان را به عنوان نیمی از جامعه باید افزایش داد و اداره  کل امور ورزش کارگری با برنامه ریزی های انجام شده در این مسیر مصمم است که این امر مهم را نهادینه نماید.

همچنین دکتر کارگررئیس همایش گفت: بزرگترین کادویی که همه ما می توانیم به قشر زحمت کش کارگر بدهیم سلامتی و نشاط اجتماعی است و یقینا چنین همایش هایی می تواند به توسعه بیشتر ورزش در بین کارگران بیانجامد.

خانم دکترسامه ابتهاج معاون اداره کل امور اجتماعی که به نمایندگی از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی در همایش مذکور حضور یافتند مطالبی را در زمینه نقش  ورزش در کاهش آسیب های اجتماعی ، اهمیت پیوند علم و ورزش ،تاکید بر فناوری های نوین در فرهنگ سازی ورزش،اهمیت ورزش در گردشگری، استفاده از ظرفیت ورزش در اقتصاد کشور مبتنی بر رویکرد اقتصاد خلاق ، وارد کردن حوزه های جدید و موج خلاق در ورزش ولزوم تقویت کنشگران این حوزه در استانها  بیان نمودند.

وی افزود: در حال حاضرهمبسته ورزش ،ارتقای نشاط اجتماعی ،کاهش آسیب های اجتماعی ،مهارت افزایی و صیانت از سرمایه های انسانی جامعه کار و تولید کارگراز مهم ترین رویکرد های معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت متبوع است که به تقویت کارگر خلاق به عنوان گام برمیدارد و ما نیز باید با همین تغییر نسبت به سلامت و شادابی و نشاط کارگران برنامه ریزی کنیم.

معاون اداره کل امور اجتماعی اضافه کرد: آسیب های اجتماعی و آسیب های محیط کار ایجاب می کند که بیش از پیش به ورزش و تندرستی کارگران کمک کنیم و خوشحالیم که پیوند محافل علمی و دستگاه های اجرایی درامر ورزش کارگری به عنوان متولیان اصلی وررزش کارگری امروز در این همایش مهم و علمی و تحقیقاتی دور هم جمع شده اند و این همایش پایه و بنیان کارهای بزرگتری در آینده برای صیانت از نیروی کار از طریق ورزش خواهد بود.

سپس چندین مقاله از سوی مسئولین ورزشی پژوهشگر در استان ها ارائه و مورد بررسی و ارزیابی هیئت رئیسه قرار گرفت.

 

 

آسیب های اجتماعی جامعه خلاقیت سرمایه برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر