کد خبر: 668733 A

دکتر صادقی فر از اثرات مثبت جشنواره تفریحی ورزشی می گوید

من براین اعتقادم که نباید به یک جشنواره در سال بسنده کنیم. بایستی به صورت استانی و منطقه ایی و در هر فرصتی که پیدا می شود جشنواره ها را توسعه دهیم.

معاون اجتماعی فرهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزاری جشنواره خانوادگی کارگران را در اوضاع فعلی جامعه یک نیاز اساسی می داند و می گوید: شکی نیست که وضعیت اقتصادی و کاری به گونه ایی است که کارفرما و کارگر دوران دشواری را سپری می کنند و این فشار اقتصادی یقینا بر روح و روان جامعه تاثیر می گذارد. بنابراین هرچقدر ما بتوانیم از این بار روانی بکاهیم کمک زیادی به جامعه کرده ایم.

دکتر صادقی فر که نشان می دهد دیدگاهش به جشنواره تفریحی ورزشی کارگران فراتر از یک جشنواره و یک محدوده زمانی خاص باشد و دغدغه های فکری معاون وزارت خانه بزرگی مثل تعاون کار و رفاه اجتماعی عمیق تر و بسیار وسیع تر از این حرفهاست ادامه میدهد: ما سال گذشته اولین بار دست به اینکار زدیم و با کمک دوستان در اداره کل امور ورزشی و سایر بخش ها جشنواره را به قول معروف کلید زدیم . بعد از جشنواره و استقبال خانواده ها از خود جشنواره ما را متوجه یک اتفاق خوب کرد. واقعا استقبال و تعاریفی که شرکت کننده ها از جشنواره داشتند و همچنین نگاه خود ما که در بطن کار بودیم بیانگر این مهم بود که هدف را پیدا کرده ایم. بنابراین برای تداوم آن دستورالعملی از سوی وزارتخانه به همه استانها زدیم.

وی اضافه کرد: الان هم من براین اعتقادم که نباید به یک جشنواره در سال بسنده کنیم. بایستی به صورت استانی و منطقه ایی و در هر فرصتی که پیدا می شود جشنواره ها را توسعه دهیم.

جامعه کارگری نیاز به این جنب و جوش و شور و اشتیاق دارد. جشنواره اصلا هم منافاتی با مسابقات ورزشی ندارد. مسابقات ما را فدراسیون برگزار می کند و خوشبختانه الان فدراسیون و اداره کل ورزشی مکمل هم شده اند و این خیلی اتفاق خوبی است که دوستان ما همه دنبال یک هدف هستند و آنهم تزریق روحیه نشاط و شادابی به جامعه هدف می باشد.

وی افزود: تمام بار جشنواره نباید روی یک استان و روی یک مجموعه مثل سنگاچین باشد. از ظرفیت سایر مجموعه ها مثل زائرسرای مشهد مقدس ، زریوار و مجموعه های ورزشی که نزدیک به 200 مجموعه می باشد هم باید بهره ببریم.

صادقی فر در ادامه به احیای ماده 154هم اشاره کرد: ماده 154 در صورتی که خوب اجرایی شود می توانیم مجموعه های نیمه تمام را تکمیل کنیم و فضاهای تفریحی و رفاهی را توسعه دهیم. با وجودی که اوضاع اقتصادی اینگونه است اما بازهم با تعامل با کارفرماها می توانیم ماده 154 را به خوبی اجرا کنیم و گفتم که این مهم نیاز به تعامل خوب با کارفرماها دارد چون اگرحساب کنید مبلغی نیست که برای کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی دردسر ایجاد کند.

 

جامعه کار و رفاه اجتماعی مشهد مقدس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر