کد خبر: 653970 A

تبریک مدیرکل امور ورزشی کارگران

به همین منظور و به منزله قردانی از خبرنگاران عزیز کشورمان اداره کل امور ورزشی ضمن تبرک مجدد به اهالی رسانه اعلام می دارد که خبرنگاران می توانند از امکانات تفریحی و ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی این اداره کل استفاده کنند.

خبرنگاران از جمله اقشار پرتلاش و زحمت کش و کم ادعای جامعه اند که وجودشان برای پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور لازم و ضروری است.

برای همین است که از رسانه و نویسندگان و گزارشگران به عنوان رکن پنجم آزادی نام برده اند و در اهمیت قلم و نویسندگی همین بس که در قرآن مجید به قلم قسم داده شده است:

"ن و القلم و مایسطرون"

17 مرداد ماه سالروز شهادت خبرنگاری است که مظلومانه با تیر جهل طالبان به شهادت رسید و خونی ریخته شد تا امروز روز خبرنگار نامگذاری شود.

شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در چنین روزی در 17 مرداد ماه 1375 در مزار شریف در حال ارسال خبر به شهادت رسید تا برای همیشه جاودانه بماند.

گرامیباد یاد و خاطره شهید صارمی و همه شهدای عرصه خبر و تبریک به خبرنگاران که امروز روز ایشان است.

به همین منظور و به منزله قردانی از خبرنگاران عزیز کشورمان اداره کل امور ورزشی ضمن تبرک مجدد به اهالی رسانه اعلام می دارد که خبرنگاران می توانند از امکانات تفریحی و ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی این اداره کل  استفاده کنند.

برقرار پیروز و موفق باشید

فرزاد حیدری

مدیرکل امور ورزشی کارگران

 

جامعه جمهوری اسلامی رسانه قرآن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر