کد خبر: 634864 A

از سوی اداره کل امور ورزشی کارگران

اولین نشست کارشناسی مسابقات ورزشی اصناف با حضور مدیرکل امور ورزشی کارگران و سرپرست فدراسیون کارگری تشکیل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل امور ورزشی ، پس از برگزاری مسابقات کمپانی ها و شرکت ها در فرانسه و از آنجا که تشکیلات مستقلی برای مسابقات کمپانی ها جدای از فدراسیون جهانی کارگری وجود دارد اداره کل امور ورزشی موضوع  راه اندازی مسابقات کمپانی ها و اصناف را در دستور کار قرار داد و مقرر شد با تعامل خوبی که بین فدراسیون کارگری و اداره کل امور ورزشی وجود دارد مدیریت و اجرای مسابقات کمپانی ها از سوی اداره کل امور ورزشی برگزار و مدیریت شود.

در این مسیر یقینا هردو طرف برای تمامی مسابقات و همایش ها به هم افزایی و مشارکت در کلیه امور با تفکیک وظایف هر کدام از بخش ها و تشکیل کمیته های کارشناسی مشترک به فکر نشاط وپویایی ورزش کارگری هستند و این هم افزایی به تقویت ورزش کارگری در بحث همگانی و قهرمانی کمک شایان توجهی خواهد داشت.

در نخستین نشست برگزاری مسابقات اصناف برگرفته از فدراسیون جهانی کمپانی ها و شرکت ها اداره کل امور ورزشی برای شروع کار بحث مسابقات صنایع غذایی را در دستور کار قرار داد و قرار شد پس از بررسی و رعایت همه جوانب در کمیته مشترک موضوع مسابقات صنایع غذایی از سوی اداره کل امور ورزشی ابلاغ و در اسرع وقت وارد اجرا شود.

پس از برگزاری مسابقات صنایع غذایی به ترتیب اولویت و حجم و گستردگی دیگر صنایع موضوع مسابقات صنایع مهم دیگر نیز ابلاغ و اجرا خواهد شد.

در اساسنامه اولیه که از سوی کارشناسان اداره کل امور ورزشی برای مسابقات شرکت ها و کمپانی ها طراحی شده به سنخیت هرکدام از صنایع و رقابت آنها با همدیگر تاکید شده است تا تعادل و عدالت در مسابقات اصناف رعایت شود.

به عنوان مثال کارگران صنعت فولاد بایستی با شرکت های وابسته و هم عرض خود مسابقه بدهند و صنایع خودرو سازی نیز همین طور تا در نهایت عدالت با یکدیگر به رقابت بپردازند.

*مرکز سنجش ساختار قامتی هم وارد می شود

فلسفه برگزاری مسابقات جهانی کمپانی ها نیز بر همین اصل استوار است و این همان موضوع مهمی است که اداره کل امور ورزشی از دوسال گذشته با طرح سنجش ساختار قامتی کارگران اصناف به آن ورود کرده است.

در بحث سنجش ساختار قامتی اصناف ، مرکزی از سوی اداره کل امور ورزشی تاسیس شده که کارشناسان این مرکز با هماهنگی اصناف این طرح را در دو مرحله برای هرکدام از صنف های متقاضی انجام می دهند.(سال گذشته برای 4 صنف بزرگ طرح سنجش ساختار قامتی انجام شد).

در گام اول به صورت رندم بر فرض از صنف آرایشگران تعدادی انتخاب می شوند و در تست ها و آزمون های ورزشی و ساختار قامتی حضور پیدا می کنند و نتیجه کار در مرحله دوم به اطلاع مدیریت صنف مربوطه می رسد.

به طور مثال به مدیریت صنف آرایشگران براساس داده های مرکز سنجش ساختار قامتی گفته می شود که عمده مشکلات آرایشگران به لیل اینکه مدام بایستی ایستاده کار خود را روزانه انجام دهند اگر به ورزش ها و حرکات کششی ارائه شده توجه نکنند امراضی مثل کمر درد و زانو درد و دردهای سروگردن به سراغشان می آید. از این رو برای هر صنف بر اساس داده های مرکز چند ورزش و نرمش کلی و علمی ارائه می شود که با برگزاری مسابقات اصناف این موضوع بسیار جدی تر و درابعادی وسیع تر اجرا خواهد شد.

هم اکنون مرکز سنجش ساختار قامتی در تلاش است تا همزمان با برگزاری مسابقات صنف مواد غذایی طرح مورد نظر را در مورد این صنف بزرگ در کشور اجرا کند که یقینا در صورت محقق شدن این موضوع شاهد تحول و انقلابی بزرگ در بین کارکنان و کارگران اصناف مختلف به روش علمی و عملی از طریق ورزش های کاربردی خواهیم بود.

 

خودرو فرانسه کارشناسی مسابقات جهانی تشکیل کمیته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر