کد خبر: 625023 A

ورزش بانوان نیازمند حمایت های مادی و معنوی از سوی مدیران و کارفرمایان استانی است و البته این مهم باید دو طرفه باشد یعنی ما به عنوان متولی ورزش کارگری بایستی ابزار تشویقی را در اختیار کارفرمایان قرار دهیم تا بیش از پیش به ورزش بانوان کارگر میدان داده شود.

به گزارش ایلنا ، معاون اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی به اهمیت رابطه متقابل کارگر و کرفرما و ارتباط آن با اداره کل امور ورزشی پرداخته و نوشته است که اگر حمایت کارفرمایان و مدیران استانی نباشد توسعه ورزش بانوان کارگر به سختی انجام می پذیرد.

متن کامل یادداشت خانم پریسا خواجه نژاد را در ادامه می خوانیم:

با توجه به آنکه ترویج فرهنگ پرداختن به ورزش و برنامه ریزی به منظور توسعه فعالیت های ورزشی سلامت محور از وظایف ما در اداره کل امور ورزشی است تلاش ما براین هست که امکانات ورزشی موجود به صورت عادلانه در اختیار بانوان کارگر قرارگیرد . به همین منظور در برنامه ریزی های سال 97 این موضوع را مورد اهمیت بیشتری قرارداده ایم و ضریب اهمیت بالایی برای برنامه های مختص بانوان در شاخص های ارزیابی عملکرد استانی لحاظ نمودیم.

درهمایش مسئولین محترم ورزشی سراسر کشور که در  روزهای 15 و 16 اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی رفاهی کارگران بندر انزلی برگزار شد طرحی را که در زمینه توسعه ورزش بانوان کارگر در اداره کل امور ورزشی تهیه  شده بود ، به نواب رئیس محترم هیئت های ورزشی ارائه شد و مقرر شد نواب رییس استانها نظرات تکمیلی خودشان را برای ما بفرستند  تا پس از جمعبندی نهایی در نهایت برای اجرا به استانها ابلاغ گردد.

همچنین در این همایش مصوب گردید از مدیران محترمی که در راستای حمایت از ورزش بانوان کارگر گام برمی دارند تقدیر شایسته ای به عمل آید و تندیس اختصاصی ورزش بانوان تهیه و طی مراسمی خاص به کارفرمایان حامی ورزش بانوان کارگر اهدا گردد.

 

 

 

ترویج فرهنگ سلامت مادی و معنوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ورزش بانوان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر