کد خبر: 614941 A

قانون گذار، کارگر و کارفرما ؛

پیاده روی بزرگ خانوادگی کارگران که روز جمعه در گرامیداشت مقام کار و کارگر و به مناسبت هفته کارگر با حضور شخص وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونین و مدیران ستادی و کارگران تهرانی و خانواده های محترم ایشان برگزار میشود یک حرکت نمادین برای توسعه و گسترش فرهنگ ورزش و تندرستی در بین کارگران است.

به گزارش ایلنا، قرار است همزمان با این همایش که جمعه 7 اردیبهشت ماه از ساعت 7 صبح در بوستان ولایت تهران برگزار می شود در تمامی استانها و شهرستانها نیز همایش های مشابهی برگزار شود و این همان هدف عالی متولیان ورزش کارگری است که می خواهند سلامت و تندرستی را برای جامعه مخاطب نهادینه کنند.

باید قبول کنیم که ورزش کارگری در عام کلمه فقط کارگران را شامل می شود اما اگر کارفرما موافق این حرکت نباشد یقینا کار به نتیجه نمی رسد.

بنابراین قانونگذار در قانون کار هر دو را با هم دیده و برای کارفرما همانقدر ارزش و اعتبار و جایگاه قائل شده که برای کارگر قائل شده است.

به عبارتی سه ضلع مثلث ورزش کارگری شامل قانونگذار ، کارفرما و کارگر باید هماهنگ باشند و هرکدام از این اضلاع ناهمگون باشد ورزش کارگری به نتیجه نمی رسد.

بنابراین روز جمعه در همایش پیاده روی خانوادگی کارگران هرسه ضلع این مثلث هستند و به یک شکل دیده شده اند.

وزیر و مجموعه مدیران ستادی وزارتخانه (قانونگذار) ، کارفرمایان و کارگران هر سه ضلع این مثلث با یک هدف در همایش پیاده روی روز جهانی کارگر شرکت می کنند و این حرکت در آغاز سال 97 می تواند دورنمای روشنی برای ورزش کارگری باشد.

 

تمامی اینها یعنی ورزش کارگری و همایش ها و جشنواره ها و مسابقات به دنبال یک هدف است.

هدف غائی و نهایی سلامت کارگران و خانواده ایشان در جهت صیانت از نیروی کار و تولید است.

یعنی باید به گونه ایی ورزش را در جامعه کارگری تبیین کنیم که اولا به  یک عادت و یک فرهنگ تبدیل شود و این مهم جز با تعامل بین هر سه ضلع مثلثی که گفتیم امکان پذیر نیست.

امیدواریم مواد تشویقی بیشتری برای کارفرما در نظر گرفته شود و همزمان کارگر این احساس را داشته باشد که تمامی این قوانین برای سلامت اوست در وهله اول و سپس سلامت او منجر به سلامت کار و افزایش راندمان کار و تولید می شود.

همایش پیاده روی روز جهانی کارگر فرصت مناسبی است تا بیش از پیش به جذب کارگران و تشویق آنها به ورزش همت گمارده شود و از همه مهمتر خود کارگر باید بخواهد که تندرست و سالم باشد که این بخش را صداوسیما و رسانه ها می توانند تبیین و تبلیغ کنند تا کارگران به اهمیت ورزش بیش از پیش پی ببرند.

 

*سیدرضا فیض آبادی( روابط عمومی اداره کل امور ورزش کارگران )

 

پیاده روی خانواده وزارتخانه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کار و کارگر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر