در اقدام مشترک فدراسیون ورزش کارگری با اداره کل امور ورزشی

ایلنا: کمیته امور ورزشی بانوان کارگر با هدف پررنگ تر کردن حضور بانوان در ورزش و دستیابی به نشاط و سلامت در فدراسیون ورزش…

پربازدیدترین