انعقاد تفاهم نامه مشترک فدراسیون ورزش کارگری با فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس

ایلنا: جواد رمضی امروز طی نشستی صمیمی با هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس دیدار کرد.