کد خبر: 217113 A

از سوی وزیر ورزش و جوانان؛

علیرضا اسدی عضو اسبق تیم ملی فوتبال بزرگسالان بوده و سوابقی چون مدیرکلی تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیرکلی تربیت بدنی دانشگاه آزاد را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

وزیر ورزش و جوانان طی حکمی با توجه به پایان دوره قانونی چهارساله لطفعلی پورکاظمی در فدراسیون پزشکی ورزشی، علیرضا اسدی را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، در حکم محمود گودرزی آمده است: با توجه به تعهد و تجربه جناب عالی در امور مدیریتی و به استناد اختیارات مندرج در ذیل ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیون های ورزشی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی منصوب می شوید. شایسته است ضمن انجام امور جاری فدراسیون، با هماهنگی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اقدام نمایید.

علیرضا اسدی عضو اسبق تیم ملی فوتبال بزرگسالان بوده و سوابقی چون مدیرکلی تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرکلی تربیت بدنی دانشگاه آزاد و معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

تیم ملی فوتبال دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی معاون ورزش و جوانان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزیر ورزش و جوانان فدراسیون اسدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر